30. august /12. september 2020

Juliánsky kalendár

Св. Александра, Іоанна и Павла, патр. Константинопoльскихъ. Пр. Христофора Римлянина. Пр. Фантина, чудотворца Солунскаго. Пр. Александра Свирскаго. Перенесеніе мощей благовер. князя Александра Невского. Соборъ Сербскихъ святителей.

1Кор (130) 4, 1-5. Мф (93) 23, 1-12.
Князю Александру: Гал (213) 5, 22 – 6, 2, Мф (43) 11, 27-30

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Roždestva Bohorodicy. Subbota pred Vozdviženijem čestnaho Kresta. Svmč. Avtonoma, ep. Italijskaho.
1Kor (126) 2, 6-9. Mt (39) 10, 37 – 11, 1. 1Kor (130) 4, 1-5. Mt (93) 23. 1-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Alexander, Ján a Pavel, patriarchovia carihradskí. Alexander sa zúčastnil na I. Všeobecnom sneme v Nicei namiesto prestarnutého patriarchu Mitrofana; a potom bol jeho nástupcom. Keď sa s ním chceli nejakí filozofi hádať o viere, jednému z nich povedal: „V mene Hospodina môjho Isusa Christa Ti prikazujem, aby si zmĺkol!“ A vtom momente filozof onemel. Svojou modlitbou aj Áriovi skrátil život. Zosnul v 98. roku života v roku 340. Sv. Ján Pôstnik viedol Cirkev v časoch zlého cisára Anastasija, heretika akefalitu. Zosnul v roku 595. Sv. Pavel IV. viedol Cirkev 5 rokov a 8 mesiacov, ale zrieknuc sa katedry tajne prijal schimu, aby sa pokajal zo svojho hriechu, že sa predtým pridržiaval ikonoborcov. Bol predchodcom veľkého Tarasija a zosnul v časoch Iriny a Konštantína v roku 784.