30. apríl/13. máj 2020

Juliánsky kalendár

Преполовеніе Пятидесятницы. Ап. Іакова Зеведеева.
Св. Игнатія, еп. Кавказскаго. Дѣян (34) 14, 6-18. Ин (26) 7, 14-30.

Novojuliánsky kalendár

Prepolovenije Pjatidesjatnicy. Mčc. Glikeriji divy.
Dij (34) 14, 6-18. Jn (26) 7, 14-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

1. Sv. apoštol Jakub. Syn Zabedeov a brat Jánov, jeden z dvanástich. Na pozvanie Hospodina Isusa zanechal rybárske siete i svojho otca a spolu s Jánom hneď šiel za Hospodinom. Patril medzi tých troch apoštolov, ktorým Hospodin odkrýval najväčšie tajomstvá, pred ktorými sa na Tábore preobrazil a pri ktorých smútil pred Svojim utrpením v Getsemanskej záhrade. Po prijatí Ducha Svätého kázal Evanjelium v rôznych krajinách a šiel aj do Španielska. Po návrate zo Španielska sa s ním začali Židia hádať o Svätom Písme, ale keď ho nevedeli nijako zdolať, najali nejakého mága Hermogena. Ale aj Hermogen a jeho učeník Filip boli porazení silou pravdy, ktorú Jakub kázal a obaja sa dali pokrstiť. Židia ho vtedy obvinili pred Herodesom a nahovorili nejakého Josiju, aby svedčil krivo proti apoštolovi. Keď Josija videl Jakubovo hrdinské správanie a počul jeho jasné zvestovanie o Pravde, pokajal sa a uveril v Christa. Keď bol Jakub odsúdený na smrť, vtedy bol na smrť odsúdený aj Josija. Idúc na popravisko Josija prosil Jakuba, aby mu odpustil jeho hriech krivého svedectva. Jakub ho objal, pobozkal a povedal: „Pokoj ti a odpustenie!“ A obaja sklonili hlavy pod meč a boli sťatí za Hospodina, ktorého milovali a ktorému slúžili. Svätý Jakub trpel v roku 45 v Jeruzaleme. Jeho telo bolo odnesené do Španielska, kde sa na jeho hrobe dodnes dejú zázračné uzdravenia.