3./16. marec 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 3-я Великаго поста. Мч. ​Евтропія​, ​Клеоника​ и Василиска. Пр. ​Піамы​ дѣвы.
На 6. часѣ Ис 8, 13-9, 7. На веч. Быт 6, 9-22. Прит 8, 1-21.

Novojuliánsky kalendár

3. sedmica Velikaho posta. Mč. Savina i Papy. Sv. Serapiоna, archiep. Nоvgоrоdskaho.

Na 6. časi. Is 8, 13-9, 7. Na več. Byt. 6, 9-22. Prit. 8, 1-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Eutropij, Kleonik a Vasilisk. Boli to druhovia sv. Teodora Tyrona. A keď slávny Teodor slávne zosnul, oni potom ešte zostali v temnici, ale neboli hneď odsúdení, lebo došlo k zmene cisárskeho námestníka v meste Amasia. Keď prišiel nový zástupca, ešte neľudskejší ako ten predošlý, prikázal, aby mu predviedli týchto troch. Všetci traja boli mládenci, Eutropij a Kleonik rodní bratia a Vasilisk príbuzný sv. Teodora. Podľa bratskej lásky boli všetci traja ako rodní bratia. Takto aj pred námestníkom povedali: „Ako je Svätá Trojica nerozdeliteľná, tak sme aj my podľa viery nerozdeliteľní a podľa lásky nerozluční.“ Zbytočné boli všetky lákadlá zo strany námestníka a zbytočné boli aj jeho pokusy o podplatenie Eutropija. Najprv ho pozval, aby s ním večeral, čo Eutropij odmietol slovami žalmu: „Blažén múž íže ne idét na sovít nečestívych“ (Ž 1), potom mu ponúkol ohromné bohatstvá – 150 litrov striebra – čo Eutropij taktiež odmietol a pripomenul námestníkovi, že Judáš kvôli striebru zatratil svoju dušu. Po všetkých pokusoch, núteniach a mučeniach boli prví dvaja odsúdení na ukrižovanie a Vasilisk na sťatie mečom. Dvaja bratia boli ukrižovaní na dvoch krížoch, čím vzdali vďaku Christovi, že boli hodní smrti, akou aj On zomrel; a tretí, Vasilisk, bol sťatý mečom. Všetci odišli do kráľovstva radosti, kde ich už čakal ich vojvodca, sv. Teodor, ktorý bol pred nimi preslávený Christom, Hospodinom a Víťazom. Trpeli čestne v roku 308.