3./16. jún 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Лукилліана, Клавдіи, Ипатія, Діонисія и Павлы дѣвы. Свмч. ​Лукіана и др. Благовѣр. царевича Димитрия Московскаго.

Рим (86) 4, 4-12. Мф (22) 7, 15-21.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Tichona, ep. Amafuntskaho.
Rim (86) 4, 4-12. Мt (22) 7, 15-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Lukilijan a s ním: Klaudij, Ipatij, Pavel, Dionisij a dievčina Paula. Lukilijan zostarol ako pohanský a modlársky žrec a ako šedivý starec spoznal kresťanskú pravdu a dal sa pokrstiť. Jeho obrátenie na kresťanstvo vyvolalo medzi pohanmi v Nikomédii veľké znepokojenie a on bol predvedený pred súd, ale keďže sa nechcel zriecť svojej novej viery, bol veľmi bitý a celého doráňaného ho hodili do temnice. Tu zastihol štyroch mládencov: Klaudija, Ipatija, Pavla a Dionisija, tiež väznených za vieru v Christa. Všetci sa potešili vzájomnej prítomnosti a všetci spoločne trávili čas v zbožných rozhovoroch, modlitbách a spievaní žalmov. Keď ich vyviedli z temnice, mučili ich rôznym mukami a nakoniec ich poslali do Byzancie, kde vojaci mládencov sťali mečom a Lukilijana Židia ukrižovali. Zlostní Židia mu celé telo poprepichovali klincami. Nejaká dievčina Paula verejne zobrala telá mučeníkov a s úctou ich pochovala. Zato bola obvinená a po mukách sťatá prijmúc od Hospodina dva vence: veniec panenstva a veniec mučeníctva. Ich mučeníctvo sa udialo v časoch cisára Auréliana medzi rokmi 270 – 275.