3./16. júl 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Іакинѳа. Св. Филиппа Московскаго. Св. Василія Рязянскaго.

1Кор (129) 3, 18-23. Мф (54) 13, 36-43.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Atinogena i 10-ti učenikov jeho. Mčc. Iulii ďivy.
1Коr (129) 3, 18-23. Мt (54) 13, 36-43.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Jakint. Mládenec, dvoran cisára Trajána a tajný kresťan. Raz, keď cisár Traján so svojimi dvoranmi slávnostne prinášal obeť modlám, Jakint sa na tejto poškvrňujúcej slávnosti nezúčastnil. Preto bol obvinený a predvedený na súd pred cisára. Cisár mu radil, aby sa zriekol Christa a priniesol obeť modlám, ale Jakint zostal tvrdý ako diamant a povedal cisárovi: „Ja som kresťan, Christa si ctím, Jemu sa klaniam a Jemu prinášam živú obeť – samého seba.“ Zbitý, opľutý a dorezaný bol tento mučeník hodený do temnice. Podľa cisárovho nariadenia mu nedávali jesť nič, okrem obetovaného modlám. Ale Jakint to nechcel jesť a po 8 dňoch v temnici zomrel. I uvideli žalárnici v temnici dvoch svetlých anjelov: jeden prikrýval mučeníkovo telo svojím svetlým odevom a druhý kládol na jeho hlavu prekrásny veniec. A celá temnica bola svetlá a voňavá. Mladý Jakint dôstojne strádal a korunoval sa večnou slávou v roku 108.