3./16. február 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ О БЛУДНОМЪ СЫНѢ. Гласъ 2.

Св. прав. Симеона Богопріимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архіеп. Японскaго.

Утр. ев. 2 Мк (70) 16, 1-8. 1Кор (135) 6, 12-20. Лк (79) 15, 11-32.

Novojuliánsky kalendár

NEDIĽA O BLUDNOM SYNI. Hlas 2.
Mč. Pamfila i Porfirija.

Utr. Ev. 2 Mk (70) 16, 1-8. 1Kor (135) 6, 12-20. Lk (79) 15, 11-32.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Simeon Bohoprijemca. Za čias egyptského kráľa Ptolomeja Filadelfa bol aj tento Simeon jedným z významných sedemdesiatich, ktorým bola zverená práca na preklade Biblie z hebrejského do gréckeho jazyka. Simeon robil svoju prácu veľmi zodpovedne, no keď prekladal proroka Izaiáša a prišiel k jeho proroctvu: „Hľa, deva počne a porodí syna“, bol zmetený, zobral nôž a chcel vyškriabať slovo „deva“ a zameniť ho slovom „mladá žena,“ a tak to aj chcel preložiť do gréčtiny. Ale vtom sa mu zjavil Boží anjel a zadržal ho pred jeho zámerom. Objasnil mu, že proroctvo je pravdivé a presne zapísané. A že je pravdivé a presné, presvedčí sa o tom aj on sám osobne, lebo podľa Božej vôle nezomrie, pokiaľ neuvidí Mesiáša, narodeného z devy. Spravodlivý Simeon sa potešil takémuto hlasu z neba, nechal proroctvo nezmenené a poďakoval sa Bohu, že ho uznal za hodného uvidieť Sľúbeného. Keď bolo Dieťa Isus prinesené Devou Máriou do jeruzalemského chrámu, Duch Boží to zjavil Simeonovi, ktorý už bol „veľmi starý a biely ako labuť“. Simeon rýchlo prišiel do chrámu, kde rozpoznal Devu a Dieťa podľa žiary, ktorá žiarila okolo ich hláv ako oreol. Radostný starec zobral Dieťa na ruky a poprosil Boha, aby ho prepustil z tohto života: „Nýni otpuščáješi rabá Tvojehó Vladýko, jáko vídista óči mojí spasénije Tvojé… (Teraz prepúšťaš služobníka Tvojho, Vládca, lebo videli oči moje, spasenie Tvoje…)“ Prišla tam aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, ktorá sama spoznala Mesiáša a zvestovala Ho národu. Anna vtedy mala 84 rokov. Onedlho po tom svätý Simeon zomrel. Tento spravodlivý starec sa považuje za ochrancu detí.