29. jún/12. júl 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 5-я. Гласъ 4. СВ. ​ПЕРВОВЕРХОВНЫХЪ​ АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА И ПАВЛА. Пр. ​Паисія​ ​Святогорца​.
Утр. ев. 5 Лк (113) 24, 12-35. Рим (103) 10, 1-10. Мф (28) 8, 28 – 9, 1. 2Кор (193) 11, 21- 12, 9. Мф (67) 16, 13-19.

Novojuliánsky kalendár

5. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 4.
Mč. Prokla a Ilarija. Prep. Michaila Maleina. Prep. Paisija Svjatohorca. Ikоny Bоžija Мatere Тrojeručicy.

Utr. Ev. 5 Lk (113) 24, 12-35.
Rim (103) 10, 1-10. Мt (28) 8, 28 – 9, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svätý apoštol Peter. Syn Jonášov, brat Andreja Prvozvaného zo Simeonovho kmeňa z mesta Betsaida. Bol rybárom a najprv sa volal Šimon, ale Hospodin sa rozhodol dať mu meno Kéfas alebo Peter (Jn 1, 42). On prvý medzi učeníkmi jasne vyjadril vieru v Hospodina Isusa hovoriac: „Ty si Christos, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16). Jeho láska k Hospodinovi bola veľká a jeho viera v Hospodina sa postupne utvrdzovala. Keď Hospodina priviedli pred súd, Peter ho trikrát zaprel, ale iba jeden pohľad do Isusovej tváre zaplnil Petrovu dušu hanbou a pokáním. Po Zostúpení Svätého Ducha sa Peter stáva nebojácnym a mocným zvestovateľom Evanjelia. Po jednej jeho kázni v Jeruzaleme uverilo okolo tritisíc duší. Zvestoval Evanjelium v Palestíne, Malej Ázii, Iliriji a Taliansku. Robil mocné zázraky: liečil chorých, kriesil mŕtvych, nemocní sa uzdravovali dokonca aj od jeho tieňa. Viedol veľký boj so Šimonom Mágom, ktorý zo seba robil boha a v skutočnosti bol vlastne služobníkom diabla. Nakoniec ho Peter zahanbil a zvíťazil nad ním. Na príkaz zlého kráľa Nerona, Šimonovho priateľa, bol Peter odsúdený na smrť. Ustanoviac Lina za episkopa v Ríme, dajúc radu a útechu Christovmu stádu, Peter radostne odišiel na smrť. Vidiac pred sebou kríž, poprosil svojich katov, aby ho ukrižovali dole hlavou, lebo sa považoval za nehodného zomrieť tak, ako zomrel jeho Hospodin. A tak zosnul veľký sluha veľkého Hospodára a prijal veniec večnej slávy.