29. júl/11. august 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Каллиника Киликійскаго. Мчц. Серафимы дѣвы.
Рождество св. Николая чудотворца.
1Кор (161) 15, 29-38. Мф (85) 21, 23-27.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Evpla archidiakona.
1Коr (161) 15, 29-38. Мt (85) 21, 23-27.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Kalinik. Narodil sa v Kilicii. Od mladosti vychovaný v kresťanskej zbožnosti. Všetko zanechajúc, odišiel zvestovať Evanjelium. V Ankire ho chytilo akési pohanské knieža Sakerdon. Keď sa mu začalo knieža hrozne vyhrážať mukami, ak sa nepokloní modlám, sv. Kalinik odpovedal: „Pre mňa bude každé mučenie za môjho Boha také, ako pre hladného chlieb.“ Po strašných mučeniach a bitkách, obulo ho knieža do kovových topánok s klincami vo vnútri a nariadilo, aby ho hnali do mesta Gangry, lebo v Ankare ho už viac nesmeli mučiť ani zahubiť, keďže mnohí pri pohľade na hrdinské utrpenie tohto Božieho človeka sa obrátili na Christovu vieru. Po ceste vojaci vysmädli, ale nikde nebolo vody. Sv. Kalinik sa pomodlil k Bohu a vyviedol vodu z jedného kameňa. Keď dorazili do Gangry, mučitelia hodili Kalinika do rozžeravenej pece. Svätec sa pomodlil k Bohu hovoriac: „Ďakujem Ti, Otče nebeský, že si ma učinil dôstojným tohto času, kedy zomieram za Tvoje sväté meno.“ Potom vošiel do ohňa. Keď oheň dohorel, našli jeho telo mŕtve, ale celé a ohňom nepoškodené. Dôstojne strádal a bol korunovaný vencom večnej slávy okolo roku 250.