29. december 2019/11. január 2020

Juliánsky kalendár

Суббота по Рождествѣ Христовомъ. 14.000 младенцевъ – мучениковъ за Христа отъ Ирода въ ​Виѳлеемѣ​ ​избіенныхъ​.
Пр. ​Маркелла​. Пр. Лаврентія Черниговскаго.
1Тим (288) 6, 11-16. Мф (46) 12, 15-21.
Еф (228) 5, 1-8. Лк (74) 14, 1-11.

Novojuliánsky kalendár

Subbota po Bohojavleniji. Prep. Teodosija Velikaho. Prep. Мichaila Klоpskaho.

Еf (233) 6, 10-17. Мt (7) 4, 1-11. Ef (228) 5, 1-8. Lk (74) 14, 1-11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. 14 000 betlehemských detí. Východní mudrci sa nevrátili z Betlehema do Jeruzalema, aby Herodesa informovali o novorodenom Kráľovi, ale na príkaz anjela odišli do svojich domovov inou cestou. Herodes rozhnevaný ako zlostné zviera nariadil, aby boli v Betleheme a jeho okolí pozabíjané všetky deti do dvoch rokov. Tento kráľov strašný rozkaz bol vykonaný doslovne. Jeho vojaci niektoré deti sťali mečom, iné zabili hodením o kameň, rozgniavili nohami alebo zadusili rukami. A k nebesiam sa zodvihol plač a nárek matiek: „V Ráme počuť nárek a prehorký plač. Ráchel oplakáva svoje deti a nedá sa utešiť, lebo ich niet“, ako bolo prorokované (Jer 31, 15; Мt 2, 18). Tento zločin nad mnohými nevinnými deťmi sa uskutočnil rok po Christovom narodení, 29. decembra. Za ten čas Herodes pátral po božskom Dieťati. Od Zachariáša chcel zobrať aj jeho syna Jána, samozrejme aby ho zabil, lebo si myslel, že Ján je ten nový Kráľ. Ale keďže Zachariáš Jána dať nechcel, na Herodesov príkaz bol samotný Zachariáš zavraždený v chráme. Bol by zabitý aj sv. Simeon Bohoprijemca, keby hneď po Stretnutí nezosnul v Bohu. Keď Herodes pozabíjal betlehemské deti, oboril sa aj na židovských starejších, ktorí mu vykladali, kde sa má Mesiáš narodiť. Tak zabil veľkňaza Irkana a sedemdesiat starcov zo Sinedrionu. Takto zle skončili aj tí, ktorí súhlasili s Herodesom, že nového Kráľa – Dieťa treba zabiť. Potom zabil aj svojho brata, sestru, ženu a troch svojich synov. Nakoniec aj jeho postihol Boží trest: celý sa začal triasť, nohy mu opuchli, dolná časť tela mu zahnisala a z hnisu mu začali vychádzať červy, uzavrel sa mu nos a šíril sa z neho neznesiteľný smrad. Pred svojou smrťou si spomenul, že má v temnici zatvorených mnoho Židov a aby sa z jeho smrti neradovali, nariadil, aby ich všetkých pozabíjali. Takto vypustil svoju neľudskú dušu tento hrozný panovník a odovzdal ju diablovi do večného vlastníctva.