28. november/11. december 2020

Juliánsky kalendár

Прмч. Стефана Новаго. Мч. Иринарха Севастійскаго.
2Тим (290) 1, 1-2, 8-18. Лк (95) 19, 12-28.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Daniila Stolpnika. Mč. Miraksa, Akepsimy i Aifala.
2Tim (290) 1, 1-2, 8-18. Lk (95) 19, 12-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prepmuč. Štefan Nový. Tak ako sa kedysi k Bohu modlila Anna, Samuelova matka, tak sa k Bohu modlila aj Štefanova matka Anna, aby jej Boh dal syna. Keď sa takto raz modlila vo Vlachernskom chráme pred ikonou Presvätej Bohorodičky, upadla do ľahkého spánku, v ktorom videla Presvätú Devu, ako žiarivé slnko a začula jej hlas: „Žena, choď v pokoji, podľa tvojej modlitby máš vo svojich útrobách syna.“ A skutočne, Anna počala a porodila syna, tohto svätého Štefana. V 16-tich rokoch Štefan prijal mníšsky stav na Axentiovej hore neďaleko Carihradu od starca Jána, od ktorého sa naučil božskej múdrosti a asketickému životu. Keď starec Ján zosnul v Hospodinovi, Štefan zostal na tejto hore v prísnom podvihu, prikladajúc úsilie k úsiliu. Jeho svätosť k nemu pritiahla mnoho učeníkov. Keď cisár Konštantín Kopronym bojoval proti ikonám, ešte väčšmi ako jeho poškvrnený otec Lev Isavrijský, preukázal sa Štefan ako horlivý obranca úcty k svätým ikonám. Nerozumný cisár počúval rôzne hnusné klebety proti Štefanovi a aj sám uskutočňoval rôzne intrigy, len aby Štefana zlomil a odstránil z cesty. Štefana vyhnali na ostrov Prokonis, potom priviedli do Carihradu, spútali a uvrhli do temnice, kde sa stretol s 342 väznenými mníchmi, privedenými z rôznych oblastí a uvrhnutými do žalára kvôli úcte k ikonám. V temnici spolu vykonávali celé cirkevné pravidlo ako by boli v monastieri. Zlý cisár Štefana odsúdil na smrť. Svätec predpovedal svoju smrť 40 dní dopredu a rozlúčil sa s bratmi. Cisárovi sluhovia ho vytiahli z temnice a bijúc ho, ťahali ho po uliciach Carihradu, volajúc tých, čo sú za cisára, aby doňho tiež hádzali kamene ako do „cisárovho protivníka“. Ktorýsi z heretikov udrel svätca drevom po hlave a ten skonal. Tak ako sv. prvomučeník Štefan bol zabitý Židmi, tak tento Štefan bol zabitý ikonoboreckými heretikmi. Tento slávny Christov vojak strádal v roku 767 v 53. roku svojho pozemského života a bol ovenčený nevädnúcou slávou.