28. marec/10. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Иларіона Пеликитскаго. Пр. Стефана Триглійскаго.
На лит. прежд. Даров Быт 49, 33-50, 26. Прит 31, 8-32.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Terentija, Pompija, Maksima i druhich.
Na lit. Preždeosv. Darov Gen 49, 33-50, 26. Prísl 31, 8-32.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Ilarion Nový, vyznávač. Bol igumenom monastiera Pelikita neďaleko Helespontu. Žiaril duchom Božím ako slnko, uzdravoval chorých ľudí a vyháňal zlých duchov. V čase Leva Arménskeho nastalo ikonoborecké prenasledovanie, v ktorom trpel aj tento Boží človek. So svojimi 40 mníchmi bol poslaný do väzenia blízko Efezu a tam zomrel v temnici v roku 754 a presídlil sa do Christovho kráľovstva.