28. jún/11. júl 2020

Juliánsky kalendár

Перенесеніе мощей безсребр. Кира и Іоанна. Пр. Сергія и Германа Валаамскихъ.

Рим (97) 8, 14-21. Мф (30) 9, 9-13.

Novojuliánsky kalendár

Vospominanije čuda vmč. Evtimiji Vsechvaľnoj. Ravnoap. Oľgi, v kreščeniji Jeleny, kňahiňi Russkija.

Rim (97) 8, 14-21. Mt (30) 9, 9-13.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Kýr a Ján. Týchto svätých mučeníkov oslavujeme 31. januára. Pod týmto dátumom je opísaný aj ich život a utrpenie. 28. júna sa oslavuje prenesenie ich ostatkov z Kanopusu do Manutinu a mnohopočetné zázraky, ktoré sa od ich ostatkov udiali. Sv. Cyril, patriarcha alexandrijský, sa úprimne modlil k Bohu, aby zničil pohanské zvrátenosti v meste Manutin, kde bol pohanský chrám a kde vládla démonická moc. Vtedy sa patriarchovi zjavil Boží anjel a riekol mu, že Manutin bude očistený od nečestnosti, keď na to miesto prenesie ostatky sv. Kyra a Jána. Patriarcha to aj hneď učinil: preniesol čestné ostatky mučeníkov do Manutinu a postavil tam chrám na počesť sv. Kýra a Jána. Od ostatkov týchto mučeníkov sa uzdravil zo scrofulu Amonij, syn alexandrijského starostu Juliána; nejaký Teodor zo slepoty; Izidor z Majumu sa vyliečil z rakoviny pečene; Teodorova žena z otravy; nejaký Eugenij z vodnatieľky ako aj mnohí iní z rôznych chorôb a trápení. Všetko to sa udialo v roku 412.