28. júl/10. august 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 10-я.

Ап. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена діаконовъ.

1Кор (159) 15, 12-19. Мф (84) 21, 18-22.

Novojuliánsky kalendár

Седмица 10-я. Ап. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена діаконовъ. 1Кор (159) 15, 12-19. Мф (84) 21, 18-22.

Svmč. Lavrentija archidiakona.
1Kor (159) 15, 12-19. Mt (84) 21, 18-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštoli: Prochor, Nikanor, Timon a Parmen. Títo štyria boli zo siedmych diakonov a sedemdesiatich apoštolov. Ostatní traja diakoni boli: Štefan, Filip a Nikolaj. Prvomučeník Štefan sa sviatkuje osobitne 27. decembra a Filip 11. októbra. Nikolaj sa medzi svätých nedostal kvôli svojej heréze. A tí prví štyria nemajú osobitný deň sviatkovania, ale všetci sa spomínajú v tento jeden deň, 28. júla. Prochora apoštol Peter ustanovil za episkopa nikomédskeho. Nejaký čas bol v službe u sv. Jána Evanjelistu a na ostrove Patmos zapísal zjavenia, ktoré počul z úst sv. Jána. Potom sa vrátil do Nikomédie, kde vynaložil veľké úsilie pri obracaní ľudí na vieru. Zomrel mučenícky v Antiochii, kde ho neverní zabili. – Svätý Nikanor strádal v Jeruzaleme v rovnaký deň ako aj sv. archidiakon Štefan a onedlho za ním aj 2000 ďalších kresťanov, ktorých pozabíjali zlobní Židia. – Timon bol episkopom v Arábii a strádal za Christa na kríži. – Parmen zomrel pred očami apoštolov, oni ho oplakávali a pochovali.