28. december 2019/10. január 2020

Juliánsky kalendár

Муч. дву тму (20.000) въ Никомидіи сожженныхъ.
Евр (327) 11, 8, 11-16. Мк (41) 9, 33-41.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Grigorija, ep. Nisskaho. Sv. Dometiana, ep. Melitinskaho.
Jev (327) 11, 8, 11-16. Mk (41) 9, 33-41.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. 20 000 mučeníkov nikomédskych. V časoch zlého cisára Maximiána Herkula prekvitala v Nikomédii kresťanská viera a rozrastala sa zo dňa na deň. Keď raz cisár prebýval v tom meste, dozvedel sa o množstve kresťanov a napredovaní kresťanskej cirkvi. Veľmi sa rozhorčil a vymyslel plán, ako by ich vyhubil. Blížil sa sviatok Narodenia Christa a keďže cisár vedel, že sa všetci kresťania na tento sviatok schádzajú do chrámu, nariadil, aby bol v ten deň chrám obkľúčený vojakmi a zapálený. Keď už boli po polnoci všetci kresťania v chráme a začalo sa slávnostné sviatkovanie, vojaci obkľúčili chrám, aby nikoho nepustili von. Cisárov vyslanec vošiel do chrámu a kresťanom oznámil cisárske nariadenie, že buď okamžite prinesú obeť modlám alebo budú všetci upálení. Vtedy archidiakon, hrdinský Christov vojak, zapálený Božskou horlivosťou, začal posilňovať verných pripomínajúc im troch mládencov v babylonskej peci. „Pozrite sa, bratia,“ hovoril, „na žertveník v Hospodinovom oltári a vedzte, že sa na ňom teraz obetoval Hospodin a Boh náš pravý; a či vari my za neho nepoložíme naše duše na tomto svätom mieste!“ Ľud sa nadchol smrťou za Christa a všetci, ktorí boli ohlásení, boli pokrstení a myropomazaní. Vojaci teda podpálili chrám zo všetkých strán a kresťania, bolo ich 20 000, zhoreli v plameňoch ospevujúc slávu Božiu. Chrám horel ešte päť dní a vychádzal z neho dym s opojnou a prekrásnou vôňou. Na tom mieste sa ukazovalo nejaké zvláštne zlatisté svetlo. Tak slávne zomreli mnohí muži, ženy, dievčatá a deti a prijali veniec večnej slávy v Christovom kráľovstve. Strádali a preslávili sa v roku 302.