28. august /10. september 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Моисея Мурина. Обрѣтеніе мощей пр. Іова Почаевскаго.
Гал (198) 1, 1-10, 20 – 2,5. Мк (19) 5, 1-20.

Novojuliánsky kalendár

Mčc. Minodory, Mitrodory a Nimfodory.
Gal (198) 1, 1-10, 20 – 2, 5. Мk (19) 5, 1-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Mojsej Murín. Rodený Etiópčan, najprv žil ako zbojník a bol vodcom zbojníckej družiny, potom bol kajúcnikom a veľkým podvižníkom. Ako otrok nejakého pána, Mojsej utiekol a začlenil sa medzi zbojníkov. Kvôli jeho obrovskej fyzickej sile a bezohľadnosti si ho zbojníci vybrali za vodcu. Odrazu naňho doľahlo hryzenie svedomia a pokánie za zlé skutky, ktoré učinil; zanechal družinu, vstúpil do monastiera a odovzdal sa úplnej poslušnosti svojmu duchovníkovi a monastierskemu poriadku. Veľmi mu pomohli poučenia sv. Makarija, Arsenija a Izidora. Neskôr sa utiahol do ústrania do kélie, kde sa celý oddal telesnej práci, modlitbe, bdeniu a rozjímaniu o Bohu. Mučený démonom smilstva vyznal sa duchovníkovi Izidorovi, od ktorého dostal radu, aby sa čo najviac postil a nejedol dosýta. Ale keď ani to nepomohlo, na rady starca začal v noci bdieť a modliť sa postojačky; potom si zvykol po celú noc nosiť vodu starcom zo vzdialenej studne. Po šesťročnej ťažkej námahe ho nakoniec sv. Izidor zázračne uzdravil od smilných myšlienok, fantázií a snov, ktoré mu démon predkladal. V starobe bol rukopožený na svjaščenika. Založil monastier a mal 75 učeníkov. Žil na svete 75 rokov. Predpovedal svoju smrť a jedného dňa povedal svojim učeníkom, aby utekali, lebo monastier napadnú barbari. Keď ho učeníci volali, aby aj on utiekol, povedal, že on má zahynúť násilím, lebo aj sám činil kedysi násilie podľa slov: „Kto nožom bojuje, nožom aj zahynie“ (Mt. 26, 52). Takže zostal so 6 spolubratmi: a barbari prišli a posekali ich. Jeden z bratov sa neďaleko schoval a videl 7 svetlých vencov ako zostúpili na siedmich mučeníkov.