28. apríl/11. máj 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 4-я по Пасхе. Ап. Іасона и Сосипатра. Мч. Дады, Максима и Кинтиліана. Св. Кирилла, еп. Туровскаго.
Дѣян (24) 10, 1-16. Ин (24) 6, 56-69.

Novojuliánsky kalendár

4. sedmica po Paschi. SV. RAVNOAPOSTOĽNYCH METODIJA I KIRILLA, UČITELEJ SLOVENSKICH.
Svmč. Mokija, presvitera Amfipoľskaho.
Utr. Ev. Jn (35) 10, 1-9. Jev (318) 7, 26 – 8, 2. Мt (11) 5, 14-19.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštoli Jason, Sosipater a Kerkira deva. Prví dvaja boli zo sedemdesiatich apoštolov a posledná bola dcéra nejakého kráľa z ostrova Korfu. Jasona a Sosipatra spomína apoštol Pavel (Rím 16, 21) a nazýva ich svojimi príbuznými. Jason pochádzal z Tarzu rovnako ako aj samotný apoštol Pavel a Sosipater bol z Achaje. Prvý z nich bol apoštolom ustanovený za episkopa tarzského a druhý za episkopa ikonijského. Putujúc a zvestujúc Evanjelium, títo dvaja apoštoli dorazili na ostrov Korfu, kde sa im podarilo postaviť chrám zasvätený sv. prvomučeníkovi Štefanovi a získať pre Cirkev nejakých pohanov. Kráľ tohto ostrova ich uvrhol do temnice, kde boli zatvorení aj siedmi zbojníci: Satornij, Jakischol, Faustián, Januarij, Marsalij, Efrasij a Mamij. Týchto siedmich apoštoli získali na Christovu vieru a z vlkov urobili baránkov. Kráľ sa o tom dopočul a nariadil, aby boli títo siedmi umŕtvení vo vriacej smole. Takto aj prijali mučenícky veniec. Keď potom kráľ mučil apoštolov, jeho dcéra, dievčina Kerkira, pozerala z okna na muky Božích ľudí a dozvediac sa, prečo ich mučia, sama sa prejavila ako kresťanka a rozdala všetky svoje šperky chudobným. Kráľ sa na svoju dcéru nahneval a zatvoril ju do osobitnej temnice, ale keďže neuspel odvrátiť ju od Christa, nariadil, aby temnicu podpálili. Temnica zhorela, ale dievčina zostala nažive. Vidiac tento zázrak, dalo sa pokrstiť mnoho ľudí. Rozhnevaný kráľ teda nariadil, aby jeho dcéru priviazali o strom a zastrelili ju. Tí, ktorí uverili v Christa, utiekli pred hrozným kráľom na neďaleký ostrov a ukryli sa. Kráľ sa ich vydal pochytať loďou, ale loď sa v mori potopila a tak nečestný kráľ zahynul ako kedysi faraón. Nový kráľ prijal Christovu vieru, dal sa pokrstiť a dostal meno Sebastián. Jason a Sosipater slobodne zvestovali Evanjelium a utvrdzovali Božiu cirkev na Korfu do hlbokej staroby a tu aj ukončili svoj pozemský život a presídlili sa do Hospodinových príbytkov.