27. september/10. október 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Каллистрата и др. Ап. Аристарха и Зины. Пр. Савватія Соловецкаго.

1Кор (162) 15, 39-45. Лк (15) 4, 31-36.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Evlampija i Evlampii. 26 prmč. Zоgrafskich.
1Коr (162) 15, 39-45. Lk (15) 4, 31-36.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Kalistrat. Pochádzal z Kartága. Bol kresťanom od narodenia, lebo aj jeho otec a starý otec boli kresťania. Jeden z Kalistratových predkov, Neokor, slúžil ako vojak v Jeruzaleme pri Pontskom Pilátovi v čase strádania Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Vidiac mnohé zázraky počas Christovej smrti, Neokor uveril v Neho a bol vzdelávaný vo viere a pokrstený apoštolmi. Keď sa Neokor vrátil domov, priniesol svojim blízkym Christovu vieru ako drahocennú perlu. A tak po čase, keď sa Kalistrat narodil, bol pokrstený a vychovaný ako kresťan. Keď bol v armáde, v jeho pluku nebolo okrem neho ani jedného kresťana. Nejaký z jeho priateľov raz v noci Kalistrata uvidel, ako vstáva a modlí sa k Bohu; a nahlásil ho vojvodcovi Persentinovi ako kresťana. A Persentin bol krutý prenasledovateľ kresťanov. Aby sa presvedčil, či je Kalistrat naozaj kresťan, vojvodca mu nariadil, aby priniesol obeť modlám, čo Kalistrat ihneď odmietol. Vtedy Kalistrata silno bili a hodili do mora. Božia moc ho však zachránila a on vyšiel z mora zdravý. Hľadiac na jeho utrpenie a zázraky, 49 vojakov uverilo v Hospodina Christa. Aj ich bili a spolu s Kalistratom uvrhli do temnice. V temnici sv. Kalistrat naučil svojich priateľov viere a posilnil ich. Aj oni preukázali veľkú mužnosť v strádaní a Hospodin cez nich preukázal veľkú moc. Zlý mučiteľ poslal v noci do temnice vojakov, aby zabili sv. Kalistrata a 49 jeho druhov. Strádali za pravdu v roku 304. Na ich ostatkoch bol neskôr postavený chrám.