27. marec/9. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Мчц. Матроны Солунскія. Мч. Мануила и Ѳеодосія. Свмч. Иринея, еп. Сирмійскаго.
На 6. часѣ Ис 65, 8-16. На веч. Быт 46, 1-7. Прит 23, 15-25, 5.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Evpsichija.

Na 6. časi. Is 65, 8-16. Na več. Byt. 46, 1-7. Prit. 23, 15-25, 5.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Matrona. Ako mladá sirota bola slúžkou v dome jedného Žida zo Solúna. Žena tohto Žida sa Matrone stále vysmievala kvôli jej viere v Christa a nútila ju vzdať sa Ho a chodiť do synagógy. Ale krotká Matrona si svedomito plnila svoju prácu a svojej panej nič neodpovedala, len sa tajne modlila k Christovi Bohovi. Raz sa Židovka dozvedela, že Matrona od nej tajne išla do chrámu a nahnevane sa jej opýtala, prečo nešla do synagógy, ale do chrámu. Nato Matrona odpovedala: „Lebo v kresťanskom chráme Boh žije a zo židovskej synagógy odišiel.“ Po takej odvážnej odpovedi Židovka ako šialená Matronu zbila a zatvorila ju do tmavej izby, kde ju navyše aj zviazala. Na druhý deň ju však našla Božou mocou rozviazanú ako kľačí a modlitbou oslavuje Boha. Potom ju takto ešte dva razy zatvorila, pokiaľ ju nakoniec neumorila vyhladovaním. Potom vzala zlá žena telo svätej devy a zhodila ju z výšky svojho domu na zem. Kresťania vzali telo mučenice a s úctou ju pochovali. Keď sa episkop Alexander dozvedel o mnohých zázrakoch, ktoré sa udiali pri jej tele, na jej hrobe postavil chrám. A zlú Židovku onedlho postihol spravodlivý trest: na rovnakom mieste, odkiaľ zhodila telo Matrony, sa pokĺzla, padla na dlažbu a zabila sa.