27. máj/9. jún 2020

Juliánsky kalendár

ТРЕТІЙ ДЕНЬ СВ. ​ТРОЙЦЫ​. Свмч. Ѳерапонта, ​еп​. Сардійскаго. Пр. Нила. ! Прав. Иоанна Русскаго исп.
Рим (79) 1, 1-7, 13-17. Мф (10) 4, 25 -5, 13.

Novojuliánsky kalendár

TRETIJ DEŇ SV. TROJCY. Sv. Kirilla, archiep. Alexandrijskaho. Prep. Kirilla Bilojezerskaho.

Rim (79) 1, 1-7, 13-17. Мt (10) 4, 25 -5, 13.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Terapont, episkop sardijský. Mnohých Helénov obrátil na Christovu vieru a pohania ho zato strašne mučili hladom, temnicou a bitím. Obnaženého ho položili na zem a priviazali o štyri suché koly, aby ho nemilosrdne bili, pokiaľ mu nezačalo mäso odpadávať od kostí. Ale mučeník aj tak zostal nažive a tie štyri suché koly sa zazelenali a vyrástli z nich vysoké stromy, od ktorých mnohí chorí získavali uzdravenie. Nakoniec bol sv. Terapont zabitý ako baránok v časoch Valeriána okolo roku 259 a presídlil sa s dušou do Kráľovstva, aby hľadel na Božiu slávu vo večnosti. Dôstojne strádal v roku 259.