27. júl/9. august 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 9-я. Гласъ 8. Вмч. и цѣлителя Пантелеимона.
Св. ​равноап​. седмочисленныхъ просвѣтителей Славянъ Меѳодія и Кирилла, Климента, ​Горазда​, Ангеларія, Наума и Саввы.

Утр. ев. 9 Ин (65) 20, 19-31. 1Кор (128) 3, 9-17.
Мф (59) 14, 22-34. Евр (318) 7, 26 – 8, 2. Ин (36) 10, 9-16.

Novojuliánsky kalendár

9. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 8.
Ap. Mattija. Prep. Psoja Egipetskaho.

Utr. Ev. 9 Jn (65) 20, 19-31. Kor (128) 3, 9-17. Мt (59) 14, 22-34.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Pantelejmon. Narodil sa v Nikomídii matke kresťanke a otcovi pohanovi. Jeho matka sa volala Evula a otec Eustorgij. Ako mladý sa vyučil lekárskej vede. Svjaščenik Ermolaj ho zavolal k sebe, naučil ho viere Christovej a pokrstil ho. Pantelejmon zázračne uzdravil jedného slepca, ktorého iní lekári liečili márne; vyliečil ho Christovým menom a pokrstil ho. Zo závisti lekári obvinili Pantelejmona ako kresťana a ten predstúpil pred súd cisára Maximiána. „Telom stál pred pozemským kráľom, ale mysľou pred Kráľom nebeským.“ Pred cisárom sa dobrovoľne priznal ku kresťanstvu a pred jeho očami jedného ochrnutého človeka zbavil dlhotrvajúcej choroby. Tento zázrak priviedol mnohých pohanov ku Christovej viere. Cisár ho podrobil mučeniu, ale Hospodin sa mu niekoľkokrát zjavil a celého a nezraneného ho zachránil. Vtedy strádal aj sv. Ermolaj s Ermipom a Ermokratom. Odsúdený na smrť, si sv. Pantelejmon kľakol k modlitbe. Vtom ho kat udrel mečom po šiji a meč sa prelomil, akoby bol z vosku. A kat ho nedokázal zabiť, kým svätec nedokončil modlitbu a sám nepovedal, aby ho sťali. Jeho ostatky sa stali uzdravujúcimi. Pantelejmon bol sťatý pod olivou, ktorá bola potom celá ovešaná plodmi. Pantelejmon znamená – všemilostivý. Všemilostivý Boh prijal jeho spravodlivú dušu a preslávil ho medzi Svojimi veľkými svätcami. Tento veľký mučeník čestne strádal za Christa vo svojej mladosti 27. júla 304. Sv. Pantelejmon sa privoláva na pomoc v modlitbách pri posvätení vody a jeleopomazaní (posvätení oleja) spolu so sv. Ermolajom a ďalšími nezištnými a divotvorcami. Najkrajší chrám, zasvätený tomuto svätcovi sa nachádza na Svätej Hore.