27. december 2019/9. január 2020

Juliánsky kalendár

СВ. ПЕРВОМУЧЕНИКА АРХИДІАКОНА СТЕФАНА.
Св. Ѳеодора Начертаннaго.
Деян (17) 6, 8 – 7, 5, 47-60. Мф (87) 21, 33-42.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Pоlievkta. Sv. Petra, ep. Sevastijskaho. Sv. Filippa, mitr. Моskоvskaho.
Jev (326) 10, 35, 11, 7. Mk (39) 9, 10-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prvomučeník Štefan, archidiakon. Príbuzný apoštola Pavla. Pochádzal zo Židov, ktorí žili v helénskych oblastiach. Štefan bol prvý zo siedmych diakonov, ktorých svätí apoštoli rukopoložili a ustanovili do služby pomoci chudobným v Jeruzaleme. Aj preto bol nazvaný archidiakonom. Vďaka sile svojej viery činil Štefan medzi ľuďmi veľké zázraky. Zlostní Židia sa s ním hádali, ale vždy boli porazení jeho múdrosťou a silou Ducha, ktorý cez neho pôsobil. Vtedy zahanbení Židia, navyknutí na lesti a klebety, zbuntovali národ aj starejších z ľudu proti nevinnému Štefanovi, že sa rúhal Bohu a Mojžišovi. Rýchlo našli lživých svedkov, ktorí to potvrdili. Vtedy sa Štefan postavil pred ľud a všetci videli jeho tvár „ako tvár anjela“ (Sk 6, 15), t.j. jeho tvár žiarila blahodatným svetlom ako kedysi Mojžišovi, keď rozprával s Bohom. Štefan otvoril ústa a vyrozprával o mnohých dobrodeniach a Božích zázrakoch, ktoré v minulosti Boh učinil izraelskému národu, ako aj mnohé zločiny a neposlušnosť voči Bohu zo strany tohto národa. Obvinil ich najmä zo zabitia Hospodina Christa a nazval ich „zradcami a vrahmi“ (Sk 7, 52). Zatiaľ čo oni škrípali zubami, Štefan sa pozrel a uvidel otvorené nebesia a Božiu slávu. A to, čo uvidel, oznámil Židom: „Ajhľa, vidím otvorené nebesia a Syna človeka stáť po pravici Božej“ (Sk 7, 56). Vtedy ho tí zlomyseľníci vyviedli za mesto a ukameňovali. Medzi mučiteľmi bol aj jeho príbuzný Saul, neskôr apoštol Pavel. Počas kameňovania stála opodiaľ na akomsi kameni Presvätá Bohorodička so sv. Jánom Bohoslovom a hľadeli na mučeníctvo tohto prvého mučeníka za pravdu jej Syna a Boha, modliac sa k Bohu za Štefana. Udialo sa to rok po Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov. Telo sv. Štefana tajne zobral a pochoval na svojom pozemku Gamaliel, židovské knieža a tajný kresťan. Takto slávne zomrel prvý medzi kresťanskými mučeníkmi a presídlil sa do kráľovstva Christa Boha.