27. august/9. september 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Пимена Великaго. Прмч. Кукши Печерскаго.
2Кор (197) 13, 3-13. Мк (18) 4, 35-41.

Novojuliánsky kalendár

Prav. Ioakima i Anny, roditelej Presvjatyja Bohorodicy. Mč. Seviriana. Sv. Otcev III. Vselenskaho sobora. Sv. Teоdоsija, archiep. Černigоvskaho.
2Коr (197) 13, 3-13. Мk (18) 4, 35-41.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Pimen Veľký. Pôvodom Egypťan a zároveň veľký egyptský podvižník. Ako chlapec navštevoval významných duchovníkov a od nich zbieral skúsenosti ako včela nektár z kvetov. Raz Pimen poprosil starca Pavla, aby ho odviedol k sv. Paisijovi. Keď ho Paisij uvidel, povedal Pavlovi: „Toto dieťa spasí mnohých, s ním je ruka Božia.“ Časom Pimen prijal mníšstvo a pritiahol k mníšstvu aj dvoch svojich bratov. Raz k nim prišla matka, aby videla svojich synov, ale Pimen ju dovnútra nepustil, iba sa jej cez dvere opýtal: „Chcela by si nás radšej vidieť tu alebo vo večnosti?“ Matka s radosťou odišla hovoriac: „Keď vás určite uvidím tam, tu vás vidieť netúžim.“ V monastieri týchto troch bratov, ktorý viedol najstarší brat Anubij, bol takýto typikon: v noci strávili 4 hodiny pri ručných prácach, 4 hodiny spali a 4 hodiny spievali žalmy. Cez deň od rána do poludnia striedali prácu s modlitbou: po poludní do večerne čítali, a potom si pripravovali večeru – jediné jedlo za 24 hodín, aj to obyčajne z nejakej zeleniny. O ich živote samotný Pimen hovorí: „Jedli sme to, čo sa nám predkladalo; nikto nikdy nepovedal: daj mi niečo iné; alebo: ja toto nechcem. Týmto spôsobom sme strávili celý život v tichosti a pokoji.“ Podvizal sa v 5. storočí a zosnul pokojne v hlbokej starobe.