26. september/9. október 2020

Juliánsky kalendár

ПРЕСТАВЛЕНІЕ АП. И ЕВ. ІОАННА БОГОСЛОВА.
Еф (234) 6, 18-24. Лк (14) 4, 22-30.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Iakova Alfeeva. Prav. Avraama praotca i Lota. Prep. Andrоnika i ženy jehо Atanasii.

Еf (234) 6, 18-24. Lk (14) 4, 22-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Ján Bohoslov, apoštol a evanjelista. Syn rybára Zebedeja a Salome, dcéry Jozefa, snúbenca – ochrancu sv. Bohorodičky. Ján, pozvaný Hospodinom Isusom, hneď zanechal svojho otca a rybárske siete, a šiel so svojim bratom Jakubom za Christom. Odvtedy až do konca sa viac od svojho Hospodina nevzdialil. S Petrom a Jakubom bol prítomný pri vzkriesení Jairovej dcéry a Preobrazení Hospodinovom. Pri Tajomnej večeri položil hlavu na Isusovu hruď. Keď všetci ostatní ukrižovaného Hospodina opustili, Ján so svätou Bohomatkou ostal pod Krížom. Po Hospodinovom nariadení zostal potom ako syn sv. Devy Márie a starostlivo ju ochraňoval a slúžil jej až do jej zosnutia. Po zosnutí sv. Bohorodičky Ján odišiel so svojim učeníkom Prochorom zvestovať Evanjelium do Malej Ázie. Najviac sa zdržal a pracoval v Efeze. Svojimi oduševnenými kázňami a divotvorstvom mnohých obrátil na kresťanstvo a v základoch otriasol pohanstvom. Nazlostení pohania ho zviazali a poslali do Ríma k cisárovi Domiciánovi. Pred cisárom bol bitý a mučený, ale keďže mu nepoškodil ani najsilnejší jed, ktorý mu dali vypiť, ani vriaci olej, do ktorého ho hodili, cisár sa zľakol a považujúc ho za nesmrteľného, poslal ho do vyhnanstva na ostrov Patmos. Na tomto ostrove sv. Ján slovami a zázrakmi mnohých priviedol ku kresťanstvu a dobre upevnil Božiu cirkev. Napísal tu svoje Evanjelium a Zjavenie. V časoch cisára Nerva, ktorý dal slobodu všetkým zajatcom, odišiel Ján znova do Efezu, kde prežil nejaký čas utvrdzujúc tu svoje predtým započaté dielo. Mal viac ako 100 rokov, keď predstúpil pred Hospodina. Keď jeho učeníci neskôr otvorili jeho hrob, nenašli tu jeho telo, ale každý rok 8. mája vychádzal z hrobu akýsi jemný prach, voňavý a liečivý. Po dlhom, usilovnom a plodnom živote na zemi sa tento milovaný učeník Christov a stĺp cirkvi presídlil do radosti svojho Hospodina, do pokojnej a nesmrteľnej radosti.