26. október/8. nevember 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 22-я. Гласъ 5.

СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ СОЛУНСКAГО. Воспоминаніе великаго трясенія.

Утр. ев. 11 Ин (67) 21, 15-25.

Гал (215) 6, 11-18. Лк (83)16, 19-31. 2Тим (292) 2, 1-10. Ин (52) 15, 17 – 16, 2.

Novojuliánsky kalendár

22. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 5.
SOBOR SV. ARCHISTRATIHA MICHAILA I PROČICH BEZPLOTNYCH SIL.

Utr. Ev. 11 Jn (67) 21, 15-25.
Gal (215) 6, 11-18. Lk (83)16, 19-31. Jev (305) 2, 2-10. Lk (51) 10, 16-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Dimitrij. Tento slávny a divotvorný svätec sa narodil v meste Solún urodzeným a zbožným rodičom. Keďže Dimitrija si bezdetní rodičia vymodlili od Boha a bol ich jediným synom, jeho výchova bola vykonávaná veľmi pozorne a dôsledne. Jeho otec bol solúnskym vojvodcom a keď zomrel, cisár na jeho miesto ustanovil práve Dimitrija. Bezbožný cisár Maximián však od neho vyžadoval, aby prenasledoval a likvidoval kresťanov v meste Solún. Dimitrij nielenže nepočúvol cisára, ale naopak, verejne vyznával a zvestoval Hospodina Christa v Solúne. Keď sa o tom cisár dopočul, veľmi sa na Dimitrija nahneval a keď sa raz vracal z vojny proti Sarmatom, cisár Maximián naschvál zašiel do Solúna, aby túto vec prešetril. Cisár si teda predvolal vojvodcu Dimitrija a pýtal sa ho na jeho vieru. Dimitrij pred cisárom verejne priznal, že je kresťan a navyše mu aj vyčítal modloslužobníctvo. Rozhorčený cisár uvrhol Dimitrija do väznice. Dimitrij vediac, čo ho čaká, poveril svojho verného služobníka Lupa, aby celý jeho majetok rozdal chudobným a sám radostne odišiel do väznice, tešiac sa, že ho očakáva mučenie za Christa Hospodina. V temnici sa mu zjavil Boží anjel a povedal mu: „Pokoj ti trpiteľ Christov, drž sa a buď silný!“ Po niekoľkých dňoch poslal cisár do temnice vojakov, aby Dimitrija zabili. Vojaci našli Božieho svätca pri modlitbe a prebodli ho kopijami. Jeho telo kresťania potajomky zobrali a s úctou ho pochovali. Z  tela trpiteľa začalo vytekať liečivé myro, ktoré uzdravilo mnohých chorých. Onedlho bol nad ostatkami postavený malý chrám. Istý ilirský veľmož Leontios trpel nevyliečiteľnou chorobou. Podišiel k ostatkom svätého Dimitrija s úprimnou modlitbou a úplne vyzdravel. Z veľkej vďaky dal Leontios na tom mieste postaviť oveľa väčší chrám ako bol starý. Svätec sa mu aj dvakrát zjavil. Keď chcel cisár Justinián jeho ostatky preniesť zo Solúna do Carihradu, vyšľahli z jeho hrobu plamenné iskry a bolo počuť hlas: „Stojte a nedotýkajte sa!“ A tak ostatky svätého Dimitrija ostali navždy v Solúne. Dimitrij sa často zjavoval ako ochranca Solúna a zachraňoval ho mnohokrát pred veľkými ťažkosťami. Jeho zázraky sú nespočetné. Rusi tohto svätca považujú za ochrancu Sibíri, ktorú pričlenili k Rusku 26. októbra 1581.