26. máj/8. jún 2020

Juliánsky kalendár

ВТОРЫЙ ДЕНЬ СВ. ДУХА. Сплошная седмица.

Ап. Карпа и Алфея. Пр. Іоанна Психаита. Вмч. Георгія Новaго.
Еф (229) 5, 9-19. Мф (75) 18, 10-20.

Novojuliánsky kalendár

VTORYJ DEŇ SV. DUCHA. Splošnaja sedmica.
Vmč. Teodora Stratilata. Sv. Efrema, patr. Antiochijskaho.
Ef (229) 5, 9-19. Mt (75) 18, 10-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Karp. Jeden zo Sedemdesiatich. Nasledovník a súputník apoštola Pavla, ktorým bol ustanovený za episkopa tráckej Verije. Ale Evanjelium zvestoval aj na Kréte, kde prijal do svojho domu sv. Dionýsija Areopagitu. Sv. Dionysij o ňom svedčí, že to bol človek neobyčajne čistej mysle, krotkosti a nezlobnosti; že sa mu vo vízii zjavil samotný Hospodin Isus so Svojimi anjelmi a že nikdy nezačínal sv. Liturgiu, pokiaľ predtým nemal nebeské videnie. Pretrpiac za meno Christovo mnohé ťažkosti, nakoniec strádal od neverných Židov, bol zabitý, presídliac sa tak s dušou do Božieho kráľovstva, aby sa večne nasycoval hľadením na Hospodina v sláve.