26. jún/9. júl 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Давида Солунскаго. Діонисія, архіеп. Суздальскаго. Иконы Божія Матере Тихвинскія.

Рим (118) 15, 17-29. Мф (49) 12, 46 – 13, 3.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Pankratija, ep. Tavromenijskaho. Svmč. Kirilla, ep. Gortinskaho.
Rim (118) 15, 17-29. Мt (49) 12, 46 – 13, 3.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Dávid. Rodený Solúnčan. Najprv duchovne zápasil neďaleko Solúna v kolibe, postavenej pod mandľovým stromom. Neskôr vo svojom podvihu pokračoval v Tesálii. Natoľko sa očistil pôstom, modlitbou a bdením, že bol hodný od Boha prijať veľkú blahodať. Raz zobral do rúk uhoľ, položil naň tymian a okadil cisára bez akéhokoľvek poranenia svojej ruky. Keď to videl cisár, poklonil sa mu k zemi. Svojimi mnohopočetnými zázrakmi udivoval ľudí. Pokojne zosnul a presídlil sa do blaženej večnosti v roku 540.