26. júl/8. august 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресв. Никомидийскихъ. Прмчц. Параскевы. ! Пр. Мойсея Угрина.
Рим (113) 14, 6-9. Мф (64) 15, 32-39.

Novojuliánsky kalendár

Sv. isp. Emiliana, ep. Kizičeskaho. Sv. Mirona čudotvorca, ep. Kritskaho. Prep. Gregorija Sinaita.

Rim (113) 14, 6-9. Мt (64) 15, 32-39.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Ermolaj. Nikomidijský svjaščenik. V časoch cisára Maximiána patril aj on k tým 2000 mučeníkom, ktorých cisár odsúdil, aby boli v chráme a spolu s chrámom spálení (pozri 28. december). Ermolaj sa v tomto prípade nejako vyhol smrti spolu s ďalšími dvomi duchovnými, Ermipom a Ermokratom. Ermolaj pokrstil sv. Pantelejmona, s ktorým bol spoločne predvedený pred súd, mučený a nakoniec sťatý mečom. Strádali s ním aj Ermip a Ermokrat a všetci boli korunovaní vencom víťazstva a slávy v Christovom kráľovstve. Čestne strádali okolo roku 304.