25. október/7. november 2020

Juliánsky kalendár

Димитріевская родительская суббота. Мч. Маркіана и ​Мартирія​.

2 Кор (178) 5, 1-10. Лк (29) 7, 2-10.
1Сол (270) 4, 13-17. Ин (16) 5, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

33 mč. Melitinskich. Prep. Lazarja Galisijskaho.
2Kor (178) 5, 1-10. Lk (29) 7, 2-10.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Markián a Martirij. Títo Boží svätci boli klerikmi pri carihradskom patriarchovi Pavlovi v časoch cisára Konstanca. Po smrti veľkého cisára Konštantína ožila a zosilnela ariánska heréza, ktorá bola dovtedy utlmená. Aj samotný cisár Konstanc sa k tejto heréze prikláňal. Na cisárskom dvore boli dvaja vplyvní veľmoži, Eusevij a Filip, horliví ariáni. Pod ich vplyvom bol patriarcha Pavel zosadený z katedry a vyhnaný do Arménska, kde ho ariáni zadusili. Katedru patriarchu obsadil zlý Makedonij. V tom čase, keď muselo Pravoslávie viesť dva ťažké boje, proti pohanom aj proti heretikom, Markián a Martirij sa celou silou a rozhodnosťou postavili na stranu Pravoslávia. Markián bol čtecom a Martirij hypodiakonom pri katedrálnom chráme a pri patriarchovi Pavlovi boli jeho notármi (pisármi). Ariáni sa ich najprv pokúšali podplatiť, ale keď to títo svätí muži s opovrhnutím odmietli, odsúdili ich na smrť. Keď ich vyviedli na popravisko, pozdvihli ruky a pomodlili sa k Bohu s vďakou za mučenícky koniec svojich životov: „Hospodine, radujeme sa, že takouto smrťou odchádzame z tohto života. Učiň nás dôstojnými byť aj účastníkmi večného života, Ty život náš!“ Potom sklonili svoje hlavy pod meč a boli sťatí v roku 355. Nad ich divotvornými ostatkami postavil im zasvätený chrám sv. Ján Zlatoústy.