25. január/7. február 2020

Juliánsky kalendár

Св. Григорія Богослова, архіеп. Константинопольскаго.

2Петр (64) 1, 1-10. Мк (58) 13, 1-8.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Partenija, ep. Lampsakijskaho. Prep. Luki Elladskaho.
2Pt (64) 1, 1-10. Mk (58) 13, 1-8.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Grigorij Bohoslov, archiep. carihradský. Narodil sa v Nazianze otcovi helénistovi a matke kresťanke. Pred pokrstením študoval v Aténach spoločne so svätým Vasilijom Veľkým a Juliánom Odpadlíkom. Často Juliánovi predpovedal, že odstúpi od viery a že bude prenasledovať Cirkev, čo sa aj stalo. Na Grigorija veľmi vplývala jeho dobrá matka Nona. Keď ukončil štúdium, dal sa pokrstiť. Sv. Vasilij ho rukopoložil za sasimského episkopa a cisár Teodosij Veľký ho onedlho pozval na uvoľnené miesto carihradského archiepiskopa. Zostavil množstvo diel, z ktorých sú najznámejšie tie bohoslovecké, kvôli čomu bol aj nazvaný Bohoslov. Zvlášť znamenité vo svojej hĺbke je jeho dielo Besedy o Svätej Trojici. Taktiež písal proti heretikovi Makedonijovi, ktorý nesprávne učil o Svätom Duchovi (že je Duch Božie stvorenie) a proti Apolinárijovi, ktorý nesprávne učil, že Christos nemal ľudskú dušu, ale že Jeho Božstvo bolo namiesto duše. Písal taktiež proti cisárovi Juliánovi Odpadlíkovi, svojmu niekdajšiemu školskému priateľovi. Keď v roku 381 nastala na Sneme hádka okolo jeho výberu za archiepiskopa, on sám odišiel so slovami: „Nezbavia nás Boha tí, ktorí nás zbavujú katedry.“ Potom opustil Carihrad a odišiel do Nazianzu, kde zostal až do smrti v utiahnutosti, modlitbe a písaní užitočných kníh. Aj keď mal celý život podlomené zdravie, dožil sa 80 rokov. Jeho ostatky boli neskôr prenesené do Ríma a jeho hlava sa nachádza v Uspenskom chráme v Moskve. Bol a aj zostal veľkým a predivným svetlom Pravoslávnej cirkvi nielen podľa krotkosti a čistoty charakteru, ale aj podľa neprekonateľnej hĺbky mysle. Zosnul v Hospodinovi v roku 390.