25. august/7. september 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 13-я. Возвращеніе мощей св. ап. Варѳоломея. Ап. Тита, еп. Критскаго. Св. Мины Константинопольскаго.
2Кор (195) 12, 10-19. Мк (16) 4, 10-23.

Novojuliánsky kalendár

14. sedmica po Pjatidesjatnici. Predprazdenstvo Roždestva Bohorodicy. Mč. Sozonta. Ap. Evoda a Onisifora. Sv. Ioanna Novgorodskaho.
2Коr (195) 12, 10-19. Мk (16) 4, 10-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Bartolomej. V tento deň sa sviatkuje prenesenie ostatkov sv. Bartolomeja, no jeho hlavný sviatok je 11. júna. Keď tohto veľkého apoštola ukrižovali v arménskom Albanopolise, kresťania jeho telo zvesili a dôstojne ho pochovali v olovenej rakve. Keď sa na hrobe apoštola diali mnohé zázraky, hlavne uzdravenia chorých, čím sa zväčšoval počet kresťanov, pohania zobrali rakvu s Bartolomejovými ostatkami a hodili ju do mora. V rovnakom čase hodili do mora aj ďalšie štyri rakvy s ostatkami štyroch mučeníkov: Papiána, Lukiána, Grigorija a Akakija. Podľa Božej prozreteľnosti sa však rakvy nepotopili, ale na vode doplávali, a to: Akakijova do mesta Askalus, Grigorijova do Kalábrie, Lukiánova do Mesiny, Papiánova na druhú stranu do Sicílie a Bartolomejova na Liparské ostrovy. Cez nejaké tajomné zjavenie sa liparský episkop Agaton dozvedel o priblížení sa ostatkov sv. apoštola Bartolomeja k Liparom. Agaton s klérom a národom vyšli na breh a privítali rakvu s veľkou radosťou. Pri tejto príležitosti sa pri ostatkoch sv. apoštola udiali mnohé uzdravenia chorých. Tieto ostatky boli uložené v chráme sv. Bartolomeja a tu ležali až do čias Teofila ikonoborca (okolo roku 839), ale keďže vtedy moslimovia začali ohrozovať Liparčanov, tak ostatky apoštola boli prenesené do mesta Benevent. Takto Hospodin preslávil Svojho apoštola zázrakmi aj za života aj po smrti.