24. marec/6. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 6-я Великаго поста.
Предпразденство Благовѣщенія. Пр. Захаріи.
На 6. часѣ Ис 48, 17-49, 4. На веч. Быт 27, 1-41. Прит 19, 16-25.

Novojuliánsky kalendár

5. sedmica Velikaho posta. Sv. Evtichija, archiep. Konstantinopoľskaho.
! Sv. Metodija, archiep. Moravskaho, učiteľa Slavjan.
Na 6. časi. Is 48, 17-49, 4. Na več. Byt. 27, 1-41. Prit. 19, 16-25.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Zachariáš. Syn Egypťana Kariona, ktorý opustil ženu a deti a prijal mníšstvo. Zachariáša zobral otec k sebe, keďže ho matka nemohla uživiť. Aj keď bol mladší ako mnohí starci v Skýte, bol hodný väčších blahodatných darov ako mnohí z nich. Od Božej blahodate pociťoval akoby mu horelo celé jeho vnútro. Na otázku sv. Makarija, kto je pravý mních, Zachariáš odpovedal: „Ten, kto seba neustále prinucuje dodržiavať Božie prikázania.“ A na otázku abbu Mojseja, čo znamená byť mníchom, Zachariáš si zhodil kamilavku, pošliapal ju nohami a povedal: „Keď nebude človek takto skrúšený, nemôže byť mníchom!“ Bol veľkým svetlom medzi mníchmi v púšti a zomrel mladý v Hospodinovi.