24. máj/6. jún 2020

Juliánsky kalendár

Родительская суббота. Пр. Симеона Дивногорца. Пр. Никиты столпника.

Дѣян (51) 28, 1-31. Ин (67) 21, 15-25. 1Сол (270) 4, 13-17. Ин (16) 5, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

Roditeľskaja subbota. Prep. Visariona Čudotvorca. Prep. Ilariona Novaho.
Dij (51) 28, 1-31. Jn (67) 21, 15-25. 1Sol (270) 4, 13-17. Jn (16) 5, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Simeon Stĺpnik Divnohorec. Tento veľký svätec sa narodil v Antiochii v roku 522 v časoch cisára Justína Staršieho. Otec mu zahynul pri zemetrasení a on zostal sám s matkou Martou. V šiestom roku života odišiel do púšte k duchovníkovi Jánovi, pod ktorého vedením sa oddal veľkému pôstnemu a modlitebnému podvihu na počudovanie všetkých tých, ktorí ho videli. Pretrpiac strašné démonské pokušenia prijal od Hospodina a jeho anjelov veľkú útechu a blahodať. Hospodin Christos sa mu zjavil v podobe krásneho chlapca. Po tomto videní sa v Simeonovom srdci rozhorela veľká láska k Christovi. Mnoho rokov strávil na stĺpe modliac sa k Bohu a spievajúc žalmy. Po Božom nasmerovaní odišiel na horu nazvanú samotným Hospodinom „Divná.“ Podľa názvu tejto hory bol aj samotný Simeon nazvaný Divnohorec. Zhodne s jeho veľkou láskou k Bohu mu bola daná výnimočná blahodať, za pomoci ktorej uzdravoval každú chorobu, krotil zvery, hľadel do ďalekých krajov sveta a do ľudských sŕdc, vychádzal mimo seba a videl nebesia, rozprával s anjelmi, ľakal a vyháňal démonov, prorokoval, žil niekedy aj 30 dní bez spánku a ešte dlhšie bez jedla, prijímal jedlo z rúk anjela. Úplne sa na ňom splnili Spasiteľove slová: „Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť.“ (Jn 14, 12) V roku Hospodinovom 596 a v 75. roku svojho života predstúpil sv. Simeon pred Hospodina, aby sa večne nasycoval hľadením na Božiu tvár spolu s anjelmi.