24. júl/6. august 2020

Juliánsky kalendár

Вмчц. Христины. Мч. Бориса и Глѣба, въ Крещеніи Романа и Давида. 1Кор (155) 14, 6-19. Мф (81) 20, 17-28.

Novojuliánsky kalendár

PREOBRAŽENIJE HOSPODNE.
Utr. Ev. Lk (45) 9, 28-36. 2Petr (65) 1, 10-19. Mt (70) 17, 1-9.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Christína. Pôvodom z mesta Týr, dcéra cisárskeho námestníka Urbana, pohana. Nevie sa z akých dôvodov jej dali rodičia meno Christína, ale ono v sebe skrývalo tajomstvo jej budúceho nasledovania Christa. Do svojich jedenástich rokov nič nevedela o Christovi. Keď dovŕšila 11 rokov, jej otec, aby ju kvôli jej výnimočnej kráse ukryl pred svetom, aby tam žila až do dospelosti, vydelil jej najvyššie poschodie jednej vysokej veže, aby tu žila. Vytvoril jej všetky podmienky pre život, dal jej slúžky a do jej izieb postavil strieborné a zlaté modly, aby im každodenne prinášala obete. Ale duša mladej Christíny sa cítila v tejto modloslužobníckej spoločnosti clivo. Hľadiac cez okno cez deň na slnko a všetky krásy sveta a v noci na ohromné množstvo žiariacich hviezd, ona podľa svojho prirodzeného poznania prišla k úprimnej viere v jediného živého Boha. Milostivý Boh, vidiac jej smäd po pravde, poslal jej svojho anjela, ktorý ju prežehnal znamením kríža, nazval ju Christovou nevestou a úplne ju naučil poznaniu Boha. Vtedy Christína porozbíjala všetky modly vo svojich izbách, čím vyvolala divoký hnev svojho otca. Otec ju predviedol pred súd a podrobil ťažkým mukám. Nakoniec ju uvrhol do temnice so zámerom, že ju na druhý deň dá sťať mečom. Ale ešte tej noci, úplne zdravý Urban vyvrhol svoju dušu a odišiel do hrobu ešte pred svojou dcérou. Potom dvaja jeho námestníci, Dion a Julián, pokračovali v mučení tejto svätej devy. Christínina chrabrosť v utrpení a zázraky, ktoré činila vďaka Božej moci, obrátili mnoho týrskych pohanov na kresťanstvo. Počas mučenia Christíny odrazu padol Dion mŕtvy uprostred ľudí. Jeho nasledovník Julián Christíne odrezal prsia a jazyk. Mučenica rukou zodvihla svoj jazyk a hodila ho Juliánovi do oči. A ten okamžite oslepol. Nakoniec sa jej muky za Christa dokonali smrťou pod ostrým mečom a jej život pokračoval v nesmrteľnom anjelskom kráľovstve. Svätá Christína čestne strádala v 3. storočí.