23. september/6. október 2020

Juliánsky kalendár

Зачатіе св. Іоанна Предтечи. Пр. жен Ксанѳиппы и Поликсеніи. Мч. Ираиды дѣвы.
Еф (230) 5, 20-26. Лк (11) 3, 23 – 4, 1.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Fomy.
Еf (230) 5, 20-26. Lk (11) 3, 23 – 4, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Počatie svätého Jána Krstiteľa. V tento deň sa oslavuje milosť, zázrak a múdrosť Božia; milosť voči zbožným a spravodlivým rodičom sv. Jána, starcovi Zachariášovi a starene Alžbete, ktorí si po celý život želali a prosili od Boha jediné dieťa; zázrak Jánovho počatia v prestarnutých Alžbetiných útrobách; a múdrosť v spasiteľnom diele ľudstva. Lebo s Jánom mal Boh zvlášť veľké zámery, konkrétne, aby sa stal prorokom a Predchodcom Hospodina Christa, Spasiteľa sveta. Skrze svojich anjelov Boh zvestoval narodenie Izáka z bezdetnej Sáry, Samsona z bezdetného Manoju a jeho ženy a Jána Predchodcu z bezdetných Zachariáša a Alžbety. Cez svojich anjelov Boh zjavoval narodenie tých, s ktorými mal výnimočné zámery. Ako sa mohli narodiť deti rodičom v takom pokročilom veku? Keď je niekto zvedavý a chce sa to dozvedieť, nech sa na to nepýta ľudí, lebo oni to nevedia, ani zákonov prírody, lebo to je nad zákonmi prírody, ale nech obráti svoju pozornosť na moc Všemohúceho Boha, Ktorý z ničoho stvoril celý svet, a Ktorý na stvorenie prvého človeka, Adama, nepotreboval nijakých rodičov, ani starých ani mladých. Namiesto zvedavosti, vzdajme vďaku Bohu, ktorý nám často zjavuje moc, milosť, aj Svoju múdrosť prevyšujúcu prírodné zákony, ku ktorým prikovaní by sme bez zvláštnych Božích zázrakov padli do zúfalstva a Božieho zabudnutia…