23. december 2019/5. január 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 29-я – ПРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРИСТОВЫМЪ – СВ. ОТЕЦЪ. Гласъ 4. 10 муч. Критскихъ. Св. Наума, ученика свв. Кирилла и Меѳодія.

Утр. ев. 7 Ин (63) 20, 1-10. Евр (328) 11, 9-10, 17-23, 32-40. Мф (1) 1, 1-25.

Novojuliánsky kalendár

29. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI – PRED BOHOJAVLENIJEM.
Hlas 4. Navečerije Bohojavlenija.
Svmč. Teopempta, ep. Nikоmidijskaho, i Teоny vоlchva.
Prep. Sinklitikii. Deň postnyj.
Utr. Ev. 7 Jn (63) 20, 1-10. Liturgia sv. Ioanna Zlatoustaho.
Kol (257) 3, 1-11. Lk (85) 17, 12-19. 1Kor (143) 9, 19-27. Lk (9) 3, 1-18.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. 10 mučeníkov na Kréte. Strádali za Hospodina Christa v časoch Déciovho prenasledovania v roku 250. Ich mená sú: Teodul, Saturnin, Eupor, Gelasij, Eunikián, Zotik, Pompij, Augatopus, Vasilil a Evarest. Všetci boli vážení a čestní občania, najlepší z najlepších. Keď ich vyviedli na popravisko, boli veľmi radostní a predbiehali sa, kto bude popravený ako prvý, lebo každý z nich chcel ísť k milovanému Christovi ako prvý. Potom sa pomodlili: „Odpusť Hospodine Tvojim služobníkom a prijmi našu preliatu krv za nás, za našich príbuzných, priateľov a celú vlasť, aby sa všetci vyslobodili z tmy nevedomosti a poznali Teba, skutočné svetlo, ó, večný Kráľu!“ Boli sťatí a prešli do kráľovstva slávy, aby sa večne radovali.