23. apríl/6. máj 2020

Juliánsky kalendár

СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ ПОБѢДОНОСЦА. Мчц. царицы Александры. Мч. Анатолія и Протолеона.
Утр. ев. Лк (63) 12, 2-12. Дѣян (29) 12, 1-11. Ин (52) 15, 17 – 16, 2.

Novojuliánsky kalendár

Sv. prav. Iova Mnohostradaľnaho. Prep. Iova Počajevskaho.
Dij (19) 8, 18-25. Jn (21) 6, 35-39.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svätý veľkomučeník Georgij (Juraj). Tento slávny a víťazonosný svätec sa narodil v Kapadokii ako syn bohatých a zbožných rodičov. Jeho otec trpel za Christa a matka sa presťahovala do Palestíny. Keď Juraj vyrástol, odišiel do armády, kde vo svojich dvadsiatich rokoch získal hodnosť tribúna a bol priradený do služby k cisárovi Diokleciánovi. Keď tento cisár začal strašné prenasledovanie kresťanov, Georgij pred neho predstúpil a odvážne vyznal, že aj on je kresťan. Cisár ho hodil do väzenia a prikázal, aby mu dali nohy do klady a na hruď položili ťažký kameň. Potom nariadil, aby ho priviazali na koleso, pod ktorým boli dosky s veľkými klincami a aby ho takto krútili, pokiaľ sa celé jeho telo nestane jednou krvavou ranou. Potom ho zakopal do priekopy takže mu trčala iba hlava, tam ho nechal tri dni a tri noci. Napokon mu cez nejakého čarodejníka dal smrtonosný jed. Avšak pri všetkých týchto mučeniach sa Georgij neprestajne modlil k Bohu a Boh ho na veľké počudovanie prítomných hneď uzdravoval a zachraňoval pred smrťou. Keď dokonca modlitbou vzkriesil aj nejakého mŕtveho, vtedy mnohí prijali Christovu vieru. Medzi nimi bola aj cisárova manželka Alexandra, hlavný žrec Atanasij, roľníci Glikerij, Valerij, Donat a Terina. Nakoniec cisár odsúdil Georgija aj svoju manželku Alexandru na sťatie mečom. Blažená Alexandra zomrela na popravisku ešte pred sťatím a svätý Georgij bol sťatý v roku 303. Zázraky, ktoré sa udiali na Georgijovom hrobe, sú nespočetné. Spočítať sa nedajú ani jeho zjavenia vo sne či mimo neho mnohým, ktorí ho spomenuli a prosili jeho pomoc, odvtedy až do dnešného dňa. Georgijovi, rozohnenému láskou ku Christovi, nebolo ťažké kvôli tejto láske všetko zanechať: aj hodnosť, aj bohatstvo, aj cisárovu úctu, aj priateľov, aj celý svet. Za túto lásku ho Hospodin odmenil vencom nevädnúcej slávy na nebi aj na zemi a životom večným vo Svojom kráľovstve. Hospodin mu ešte daroval aj silu a moc pomáhať v biedach a ťažkostiach všetkým tým, ktorí ho oslavujú a privolávajú jeho meno.