22. október/4. november 2020

Juliánsky kalendár

Св. равноап. Аверкія, еп. Іерапольскаго. 7 отроковъ иже во Ефесѣ. Казанскія иконы Божіей Матери.
Кол (259) 3, 17 – 4, 1. Лк (47) 9, 44-50.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Ioannikija Velikaho. Svmč. Nikandra, ep. Mirskaho, i Ermija presvitera. Sv. Pavla, mitr. Тоbоľskaho.

Кol (259) 3, 17 – 4, 1. Lk (47) 9, 44-50.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštolom rovný Averkij. V časoch cisára Antonína bol sv. Averkij episkopom vo frigijskom  Hierapolise. V tomto meste bola obrovská väčšina pohanov. Sv. Averkij viedol svoje málopočetné stádo so smútkom v srdci kvôli toľkému množstvu pohanov a modloslužobníkov úprimne sa modliac k Bohu, aby ich Boh obrátil k svetlu pravdy. Počas jednej hlučnej pohanskej slávnosti sa Averkij rozpálil Božou horlivosťou, vošiel do pohanského chrámu a rozbil všetky modly. Keď ho chceli rozhnevaní pohania zabiť, pribehli k Božiemu človeku traja posadnutí chlapci, z úst im vychádzala pena a jačali. Boží človek z nich vyhnal démonov a mládenci sa uzdravili a upokojili. Keď to pohania videli, premenili svoj hnev na obdiv k Christovmu divotvorcovi a hneď sa 500 z nich dalo pokrstiť. Pomaly, pomaly celé mesto Hierapolis uverilo v Christa a dalo sa pokrstiť. Antipat tohto regiónu Publij mal slepú matku. Averkij jej po modlitbe navrátil zrak a tak Publij, jeho matka aj veľa ďalších ľudí s ním uverilo v Christa. V starobe bol sv. Averkij pozvaný do Ríma, kde uzdravil pomätenú cisárovu dcéru. Svojmu vernému nasledovníkovi sa Hospodin Christos niekoľkokrát zjavil. Zblízka aj zďaleka k nemu chodili ľudia s prosbou o divotvornú pomoc pri nevyliečiteľných chorobách. Démoni sa ho nielenže báli, ale mu aj na jeho príkaz slúžili. Na pokyn samotného Hospodina zvestoval Evanjelium v Sýrii a Mezopotámii. V hlbokej starobe predstúpil pred svojho milovaného Hospodina v  Hierapolise, koncom 2. storočia.