22. január/4. február 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Тимоѳея. Прмч. Анастасія Персіянина.
1Петр (60) 3, 10-22. Мк (55) 12, 18-27.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Isidora Piluziota. Prep. Kirilla Nоvojezerskaho.
1Pt (60) 3, 10-22. Mk (55) 12, 18-27.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Timotej. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Narodil sa v Listre Likaonskej otcovi Grékovi a matke Židovke. Jeho matku a starú matku chváli apoštol Pavel kvôli ich nepokryteckej viere (2Tim 1, 4 – 5). Po prvýkrát sa Timotej s veľkým apoštolom stretol v Listre a sám bol svedkom Pavlovho uzdravenia chromého od narodenia. Neskôr bol Timotej takmer stály spolupútnik apoštola Pavla a obišiel s ním Achaju, Macedóniu, Taliansko a Španielsko. Veľký horlivec za vieru, výborný rečník a sladký dušou Timotej, sa veľmi zaslúžil o rozšírenie a utvrdenie kresťanskej viery. Pavel ho nazýva pravým synom vo viere (1Tim 1, 2). Po Pavlovej mučeníckej smrti sa Timotej stal učeníkom sv. Jána Evanjelistu. Ale keď cisár Dometián tohto vyhnal z Efezu na ostrov Patmos, Timotej zostal v Efeze ako episkop. Počas modlárskeho sviatku zvaného Katagogium, pohania, nahnevaní na kresťanov, potichu v maskách napadli Timoteja a zabili ho (okolo roku 93). Jeho čestné ostatky boli neskôr prenesené do Carihradu a pochované v chráme Sv. Apoštolov do hrobu sv. evanjelistu Lukáša a sv. Andreja Prvozvaného.