22. február/6. marec 2020

Juliánsky kalendár

Обрѣтеніе мощей св. ​мучениковъ иже во Евгеніи.
На лит. прежд. Даров Быт 2, 20-3, 20. Прит 3, 19-34.

Novojuliánsky kalendár

42 mč. iže vо Ammоrii. Obritenije Čestnaho Kresta vo Ierusalimi. Ikony Presv. Bohor. Čenstochovskoj.
Na lit. Preždeosv. Darov Byt 2, 20-3, 20. Prit. 3, 19-34.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Mnohí mučeníci v Eugénii, neďaleko Carihradu. V časoch cisára Arkadija boli vykopané ostatky mnohých Christových mučeníkov, medzi ktorými bol aj apoštol Andronik a jeho pomocníčka Júnia. (Rím 16, 7) Tieto ostatky sa našli na základe jedného Božieho zjavenia istému klerikovi Nikolajovi Kaligrafovi. „Ich mená pozná iba Hospodin, ktorý ich zapísal do Knihy Živých na nebesiach.“ Nad ostatkami apoštola Andronika vybudoval cisár Andronik I. v 12. stor. prekrásny chrám.