22. december 2019/4. január 2020

Juliánsky kalendár

Суббота предъ Рождествомъ Христовымъ.
Вмчц. Анастасіи Узорешительницы.
Гал (205) 3, 8-12. Лк (72) 13, 18-29.
Еф (220) 2, 11-13. Лк (72) 13, 18-29.

Novojuliánsky kalendár

Subota pred Bohojavlenijem. Sobor 70 apostolov.
Prep. Teoktista, ig. Sikelijskaho. Ef (220) 2, 11-13. Lk (74) 13, 18-29.
1Tim (284) 3, 14-16; 4, 1-5. Mt (5) 3, 1-11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Anastázia Uzorišiteľnica a ďalší s ňou. Táto slávna hrdinka Christovej viery sa narodila v Ríme, v bohatom senátorskom dome, otcovi pohanovi a matke kresťanke. Od ranej mladosti priľnula láskou k Hospodinovi Isusovi. Bola vedená k Christovmu učeniu zbožným učiteľom Chrisogonom. Prinútená otcom, vstúpila Anastázia do manželstva s pohanským šľachticom Publijom. Avšak vyhovárajúc sa na ženskú bolesť, nijako s ním nechcela vstúpiť do telesného vzťahu. Preto ju manžel veľmi trápil
väznením a hladom. Ešte väčšie mučenia na ňu naložil, keď sa dozvedel, že tajne odchádza do väzníc ku kresťanským mučeníkom, nosí im balíky, slúži im, umýva rany, rozväzuje im putá. Božou prozreteľnosťou však bola oslobodená od zlého muža. Cisár poslal Publija do Perzie a počas plavby po mori sa utopil. Svätá Anastázia tak začal slobodne slúžiť mučeným kresťanom a svojim veľkým dedičstvom utešovať chudobných rozdávaním milodarov. Raz bol cisár Dioklecián v meste Akvilea a nariadil, aby k nemu priviedli Christovho vyznávača Chrisogona. Chrisogona na ceste sprevádzala svätá Anastázia. Na cisárov príkaz Chrisogonovi sťali hlavu. Strádali vtedy aj tri sestry, Agapia, Chionia a Irina (pozri 16. apríl): prvé dve hodili do ohňa a tretiu zastrelili. Ich telá vzala sv. Anastázia, zavinula ich do bieleho plátna a s voňavými masťami ich dôstojne pochovala. Potom Anastázia odišla do Macedónie, kde pomáhala strádajúcim za Christa. Tu ju spoznali ako kresťanku, kvôli čomu ju chytili a vodili po vypočúvaniach a mučeniach u rôznych sudcov. Želajúc si zomrieť za milovaného Christa Anastázia k Nemu v srdci neustále vzývala. Predstavený pohanských žrecov Ulpijan sa chcel necudne dotknúť tela svätej Anastázie, ale odrazu oslepol a zomrel. Bola odsúdená na smrť vyhladovaním, a tak preležala v temnici tridsať dní bez jedla, kŕmiac sa len slzami a modlitbou. Potom ju ešte s ďalšími kresťanmi naložili na loď, aby sa utopili, ale Boh ju ochránil aj pred touto smrťou. Nakoniec ju nad ohňom priviazali rukami a nohami o štyri stĺpy a tak oddala svoju svätú dušu Bohu. Strádala a presídlila sa do Christovho kráľovstva v roku 304.