22. august/4. september 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Агаѳоника и съ нимъ. Мучц. Евлалии девы. Свмч. Горазда, еп. Чешскаго и Моравско-Силѣзскаго.
2Кор (192) 11, 5-21. Мк (15) 4, 1-9.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Vavily, ep. Antiochijskaho. Pror. Mojseja. Svmč. Petra Dobro-Bosnijskaho. Sv. Gorazda, ep. Češskaho i Moravsko-silizskaho.
2Кor (192) 11, 5-21. Мk (15) 4, 1-9.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Agatonik, Zotik a ostatní s nimi. Sv. Agatonik bol nikomédskym občanom a kresťanom podľa viery. S veľkým zápalom odvracal Helénov od modloslužby a učil ich v pravej viere. Podľa nariadenia cisára Maximiána, cisársky správca kruto prenasledoval kresťanov. Počas tohto prenasledovania chytil sv. Zotika v meste Karpin, ukrižoval jeho žiakov a Zotika doviedol do Nikomédie, kde chytil a zajal ešte aj sv. Agatonika, Prinkipsa, Teoprepia (Bogolepa), Akindina, Severiána, Zenona a mnohých iných. Všetkých dobre zviazaných odviedol do Byzancie, ale počas cesty kvôli zraneniam a vyčerpaniu zomrel sv. Zotik, Teoprepij a Akindin. Neďaleko Chalcedónu zabili sv. Severiána a Agatonik s ostatnými bol privedený do Trácie, do mesta Silimbria, kde po mučení pred samotným cisárom boli sťatí mečom a prešli do večného života a do radosti Svojho Hospodina.