21. marec/3. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Іакова исп. Св. Ѳомы, патр. Константинопольскаго. Пр. Серафима Вырицкаго.
На лит. прежд. Даров Быт 22, 1-18. Прит 17, 17-18, 5.

Novojuliánsky kalendár

Prep. isp. Nikity, ig. Мidikijskaho. Mčc. Teodosii divy.
Na lit. Preždeosv. Darov Byt 22, 1-18. Prit. 17, 17-18, 5.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Jakub, episkop a vyznávač. Nie je známe miesto jeho narodenia, ani miesto jeho episkopskej služby. Vie sa len, že naplnil zákon Christov, veľmi sa podvizajúc v pôste a modlitbe a že v časoch cisára Kopronima pretrpel veľké muky a trápenia od ikonoborcov: v hlade, temnici a urážkach každého druhu. Nakoniec oddal svoju dušu Bohu, ktorému verne poslúžil v tomto živote. Žil a trpel v 8. stor.