21. jún/4. júl 2020

Juliánsky kalendár

Мч. ​Іуліана​ Тарсійскаго. ​Свмч. Терентія, ​еп​. Иконійскаго.
Рим (92) 6, 11-17. Мф (26) 8, 14-23.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Andreja, archiep. Kritskaho. Prep. Мarty, matere pr. Simeоna Divnоhоrca. Prep. Prokopija Sazavskaho. Mč. carja Nikolaja II. i iže s nim ubiennych.

Rim (92) 6, 11-17. Мt (26) 8, 14-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Julián Tarzský. Bol blahorodného, senátorského pôvodu; žil v Tarze Cilicijskom a strádal v časoch Diokleciána. Keď bol len ako 18-ročný podrobený mučeniu za vieru, sv. Julián už bol dostatočne vychovaný a utvrdený v kresťanskej zbožnosti. Celý rok ho cisársky správca so sebou vodil z mesta do mesta, stále ho mučiac a nahovárajúc, aby sa zriekol Christa. Juliánova matka zďaleka sledovala svojho syna. Keď ju zástupca chytil a poslal, aby dohovorila svojmu synovi zrieknuť sa Christa, tri dni v temnici dávala svojmu synovi opačné rady, učiac ho a posilňujúc, aby neklesal na duchu, ale aby s vďačnosťou k Bohu a s odvahou šiel na smrť. Mučitelia vtedy zašili Juliána do vreca s pieskom a spolu so škorpiónmi a hadmi ho hodili do mora a aj Juliánova matka zomrela v mukách. Jeho ostatky vyhodili vlny na breh, verní ich preniesli do Alexandrie a úctivo pochovali v roku 290. Neskôr boli tieto ostatky prenesené do Antiochie. Samotný sv. Ján Zlatoústy predniesol neskôr oslavnú reč na počesť sv. muč. Juliána. „Z úst mučeníka,“ riekol Zlatoústy, „vychádzal svätý hlas a spolu s hlasom sa vylievalo svetlo, jasnejšie ako slnečné lúče.“ A ešte: „Zober kohokoľvek, pomäteného alebo posadnutého a priveď ho k tomuto svätému hrobu, kde sú mučeníkove ostatky; a uvidíš, ako on (démon) z neho okamžite vyskočí a utečie ako od páliaceho ohňa.“ Z týchto slov je jasné, aké mnohopočetné zázraky sa museli konať na hrobe sv. Juliána.