21. február/5. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Тимоѳея въ ​Символѣхъ​. Св. Евстаѳія, архіеп. Антіохійскаго.
На 6. часѣ Ис 2, 11-21. На веч. Быт 2, 4-19. Прит 3, 1-18.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Konona Isavrijskaho. Mč. Evlogija Palestinskaho. Prmč. Adriana, ig. Pоšechоnskaho. Obritenie moščej sv. Luki Simferopoľskaho.
Na 6. časi. Is 2, 11-21. Na več. Byt. 2, 4-19. Prit. 3, 1-18.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Eustatij, archiepiskop antiochijský. Veľký horlivec a zástanca Pravoslávia. Ako taký vynikol hlavne na 1. Všeobecnom sneme, kde učene a odôvodnene bojoval proti Áriovému učeniu. Spolu s ostatnými svätými Otcami Eustatij správne vyznával, že je Isus Christos ako Syn Boží rovný Otcovi a Svätému Duchovi podľa božskej podstaty. Po smrti cisára Konštantína áriani znova nejako získali prevahu a začali tvrdo prenasledovať Pravoslávie. Svätý Eustatij bol zvrhnutý zo svojej katedry a vyhnaný najprv do Trácie a potom do Macedónie. Trpel veľa a dlho, až nakoniec oddal svoju svätú dušu Bohu v roku 345.