21. august /3. september 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Ѳаддея. Мч. Вассы, Ѳеогнія, ​Агапія​ и Писта.
2Кор (190) 10, 7-18. Мк (14) 3, 28-35.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Antima Nikomidijskaho. Prep. Teoktista. Sv. Joanikija Serbskaho.
2Коr (190) 10, 7-18. Мk (14) 3, 28-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Tadej (Tadeáš). Jeden zo sedemdesiatich, a nie ten Tadej (Tadeáš), ktorý patril k dvanástim apoštolom. Sv. Tadej najprv videl a počul sv. Jána Krstiteľa, prijal od neho krst a potom videl Hospodina Isusa a nasledoval Ho. Hospodin ho začlenil medzi sedemdesiat menších apoštolov, ktorých poslal vo dvojiciach pred Sebou (Lk 10, 1). Po Svojom slávnom Zmŕtvychvstaní a Vznesení sa, poslal Hospodin Tadeja do Edessy, Tadejovho rodného mesta, podľa Svojho sľubu kniežaťu Avgarovi, ktorý mu Hospodin dal vtedy, keď mu poslal plátno s vyobrazením Svojej tváre. Pobozkaním toho plátna sa Avgar uzdravil z malomocenstva, ale nie úplne. Trochu malomocenstva mu zostalo ešte na tvári. Keď sv. Tadej prišiel k Avgarovi, ten ho prijal s veľkou radosťou. Christov apoštol ho poučil o pravej viere a potom pokrstil. Keď pokrstený Avgar vychádzal z vody, zišiel z neho aj zostatok malomocenstva a bol úplne zdravý. Knieža Avgar osláviac Boha chcel, aby aj jeho národ spoznal pravého Boha a oslávil Ho. Zvolal teda všetkých obyvateľov Edessy pred apoštola Tadeja, aby počuli kázeň o Christovi. Keď ľudia počuli slová apoštola a videli zázračné uzdravenie svojho kniežaťa, odvrhli modly a nečistý život, prijali vieru Christovu a dali sa pokrstiť. Tak sa mesto Edessa osvetlilo Christovou vierou. Knieža Avgar vynieslo mnoho zlata a ponúklo ho apoštolovi, ale Tadej mu povedal: „Keď sme zanechali svoje ako môžeme prijať cudzie?“ Sv. Tadej zvestoval Evanjelium v Sýrii a Fenícii. Zosnul v Hospodinovi vo fenickom meste Virit.