20. september/3. október 2020

Juliánsky kalendár

Суббота по Воздвиженіи. Вмч. Евстаѳія, жены его Ѳеопистіи и чадъ ихъ ​Агапія​ и Ѳеописта. Благ. князя Олега Брянскаго.
1Кор (125) 1, 26-29. Ин (30) 8, 21-30.
1Кор (156) 14, 20-25. Мф (104) 25, 1-13.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Dionisija Areopagita, ep. Atinskaho.
1Коr (156) 14, 20-25. Мt (104) 25, 1-13.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Eustatij Plakida. Veľký rímsky vodca armády v časoch cisárov Títa a Trajana. Pohan Plakida (to bolo jeho pohanské meno) bol človek spravodlivý a milostivý, podobný kapitánovi Kornelijovi, ktorého pokrstil apoštol Peter (Sk 10). Raz na love prenasledoval jeleňa. Božou prozreteľnosťou sa ukázal svietiaci kríž medzi parohami jeleňa a Plakida začul Hospodinov hlas, ktorý ho posielal ku kresťanskému kňazovi, nech sa dá pokrstiť. Plakida teda prijal krst spolu so svojou manželkou a dvoma synmi. Pri krste dostal meno Eustatij, jeho žena Teopistia (Bohu verná) a ich synovia – Agapij a Teopist. Po krste odišiel Eustatij na to isté miesto, kde mal cez jeleňa zjavenie, kľakol si a poďakoval Bohu, že ho priviedol k pravde. Vtom znova začul Hospodinov hlas, ktorý mu predpovedal utrpenie za Jeho meno a posilnil ho. Tak Eustatij tajne opustil Rím so svojou rodinou so zámerom utiahnuť sa medzi obyčajný ľud a v neznámom a skromnom spoločenstve poslúžiť Bohu. Len čo prišiel do Egypta, hneď naňho doľahli pokušenia. Nejaký zlý barbar mu uniesol manželku a oboch synov schmatli zvery a odvliekli ich. Ale onedlho ten barbar zomrel a jeho deti pred zvermi zachránili pastieri. Eustatij sa usídlil v egyptskej dedine Vadisis a tu ako dedinský nájomník prežil 15 rokov. Po tom všetkom napadli Rímsku ríšu barbari a cisár Trajan ľutoval, že nemá chrabrého vojvodcu Plakida, ktorý kdekoľvek bojoval, prinášal víťazstvo. A tak poslal svojich dvoch dôstojníkov, aby po celej ríši hľadali veľkého vojvodcu. Podľa Božej prozreteľnosti títo dôstojníci, niekdajší Eustatijovi priatelia, prišli aj do dediny Vadisis, našli Eustatija a priviedli ho k cisárovi. Eustatij zhromaždil armádu a zvíťazil nad barbarmi. Na ceste späť do Ríma Eustatij našiel svoju manželku a oboch synov. Kým došiel do Ríma, cisár Trajan bol už mŕtvy a na tróne sedel cisár Adrián. Keď Adrián vyzval vojvodcu Eustatija, aby priniesol obeť bohom, Eustatij mu povedal, že je kresťan. Cisár ho podrobil mučeniu spolu s manželkou a synmi. Ale keď im zvery vôbec neublížili, hodili ich do rozžeraveného kovového vola. Na tretí deň vytiahli ich telá mŕtve, ale ohňom nepoškodené. Tak tento slávny vojvodca dal cisárovi cisárovo a Bohu Božie a presídlil sa do večného kráľovstva Christa Boha nášho.