20. marec/2. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Преп. отецъ​ во обители св. Саввы убіенныхъ. Мчц. Свeтланы.
На лит. прежд. Даров Быт 18, 20-33. Прит 16, 17-17, 7. Евр (331) 12, 1-10. Мф (80) 20, 1-16.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Tita Čudotvorca. Mč. Amfijana i Edesija.

Na 6. časi. Is 42, 5-16. Na lit. Preždeosv. Darov Byt. 18, 20-33. Prit. 16, 17-17, 7.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prepmuč. Ján a ďalší, z monastiera sv. Sávu Posväteného pri Jeruzaleme. Tento slávny monastier navštevovaný aj sv. Sávom Srbským a obdarovaný niekoľkými srbskými vladármi, existuje do dnešného dňa. Bol viackrát plienený a pustošený divokými Arabmi, ale Božou prozreteľnosťou bol vždy obnovený a dodnes zachovaný. V čase panovania Konštantína a Iriny bol napadnutý Arabmi a vylúpený. Mnísi odtiaľ utiecť nechceli a poradiac sa so svojim igumenom Tomášom, povedali: „My sme utiekli zo sveta do tejto púšte kvôli láske Christovej. Bola by hanba, keby sme teraz utekali z púšte zo strachu pred ľuďmi. Keď nás tu zabijú, budeme zabití kvôli našej láske k Christovi, kvôli ktorému sme sem prišli žiť.“ – Takto sa rozhodnúc, neozbrojení čakali na ozbrojených Arabov, ako baránky na vlkov. Arabi niektorých z nich zastrelili a niektorých zatvorili do jaskyne sv. Sávu, pred ktorej vchodom zapálili oheň a  udusili ich dymom. Takto mnohí zomreli ako mučeníci kvôli Christovi a presídlili sa do kráľovstva Toho, Ktorého milovali a kvôli Ktorého láske zahynuli. Čestne strádali pred Paschou v roku 796 v čase cisára Konštantína a Iriny a jeruzalemského patriarchu Eliáša. Onedlho však pohanských útočníkov postihol spravodlivý trest. Pri návrate do svojich stanov sa pohádali a zahynuli vo vzájomnom boji. Udialo sa to v roku 796.