20. augusta/2. septembra 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Самуила. Мч. Севира и Мемнона.
2Кор (189) 9, 12 – 10, 7 Мк (13) 3, 20-27.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Mamanta. Sv. Ioanna postnika, patr. Konstantinopoľskaho. Prep. Antonija i Teodosija Pečerskich.
2Коr (189) 9, 12 – 10, 7. Мk (13) 3, 20-27.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Samuel. Pätnásty a posledný izraelský sudca. Žil 1100 rokov pred Christom. Pochádzal z pokolenia Léviho, z mesta Ramat alebo Arimatea, kde sa neskôr narodil blahoobrazný Jozef. Jeho rodičmi boli Elkána a Anna. Neplodná Anna si Samuela vyplakala od Boha a zasvätila Mu ho, keď dovŕšil tri roky. Žijúc v Silome, pri arche zmluvy mal Samuel v 12 rokoch pravdivé zjavenie od Boha o treste, ktorý čaká dom veľkňaza Éliho kvôli skazenosti jeho synov Ofniho a Finesa. Toto zjavenie sa onedlho naplnilo: Filištínci porazili Izraelčanov, zabili obidvoch Éliho synov a ukoristili archu zmluvy. Keď posol zvestoval Élimu toto nešťastie, ten padol na zem a zomrel v 98. roku svojho života. To isté sa udialo aj s jeho nevestou, Finesovou manželkou. Odvtedy boli Izraelčania pod nadvládou Filištíncov na ďalších 20 rokov. Po ich uplynutí poslal Boh k národu Samuela, aby im zvestoval pokánie, ak sa chcú zachrániť pred svojimi nepriateľmi. Národ sa pokajal, zavrhol cudzie modly, ktorým slúžil a uznal Samuela za proroka, kňaza a sudcu. Samuel vtedy vytiahol s armádou proti Filištíncom a s Božou pomocou ich rozprášil a porazil. Tak oslobodil krajinu aj národ. Potom Samuel súdil svoj národ pokojne až do staroby. Keď už ho ľud videl zostarnutého, prosil ho, aby im namiesto seba ustanovil kráľa. Márne Samuel odhováral ľud a vysvetľoval, že Boh je ich jediný kráľ – národ zostal pri svojich požiadavkách. Aj keď bola táto požiadavka Bohu nemilá, nariadil Samuelovi, aby za kráľa pomazal Saula, syna Kišovho z kmeňa Benjamínovho. Saul vládol krátky čas a Boh ho zavrhol kvôli opovážlivosti a neposlušnosti, no nariadil Samuelovi, aby za kráľa pomazal namiesto Saula Dávida, syna Jesseho. Pred svojou smrťou Samuel zvolal celý ľud a rozlúčil sa s ním. A keď zomrel, oplakával ho celý Izrael a pochovali ho dôstojne v jeho dome v Ráme.