2./15. september 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Маманта. Пр. Іоанна постника, патр. Константинопольскаго. Пр. Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ.
Гал (204) 2, 21 – 3, 7. Мк (22) 6, 1-7.

Novojuliánsky kalendár

Vmč. Nikity Gоttskaho.
Gal (204) 2, 21 – 3, 7. Мk (22) 6, 1-7.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Mamant. Narodil sa v Paflagónii významným kresťanským rodičom, Teodotovi a Rufine. Jeho rodičia boli uvrhnutí do temnice za Christovo meno. V temnici mu najprv zomrel otec; matka po jeho pôrode zomrela tiež. Takto zostalo v temnici novonarodené dieťa ležať medzi telami svojich mŕtvych rodičov. Ale Prozreteľný Boh poslal Svojho anjela k nejakej šľachetnej žene Ame, ktorej sa v sne zjavil anjel a povedal, aby išla do temnice a zobrala dieťa k sebe. Ama poprosila dovolenie od starostu mesta, aby mohla pochovať zomrelých a dieťa zobrať k sebe domov. Dieťa začalo hovoriť až keď malo 5 rokov a jeho prvé slovo bolo: „mama,“ kvôli čomu aj dostal meno Mamant. V škole Mamant preukázal neobyčajnú bystrosť; a keďže bol doma vychovávaný v kresťanskom duchu, netajil svoju vieru, ale ju verejne vyznával pred svojimi vrstovníkmi vysmievajúc sa modlám. V časoch cisára Aureliána boli kresťania kruto prenasledovaní. Pohania nešetrili ani kresťanské deti. Mamant mal 15 rokov, keď bol predvedený pred cisára. Ten mu povedal, aby sa Christa zriekol aspoň ústne, načo mu Mamant odpovedal: „Ani srdcom, ani ústne sa nezrieknem Boha a Kráľa môjho Isusa Christa.“ Cisár nariadil aby ho bili, pálili sviečkami a nakoniec hodili do mora. Ale anjel Boží ho zachránil a odviedol na vysokú horu, neďaleko Cézarey. Tu žil v samote a modlitbe. Od jeho svätosti dokonca krotli aj divé zvery. Nakoniec ho prenasledovatelia aj tu našli a znova ho mučili. svätý Mamant zvíťazil nad mocou ohňa aj nad divými zvermi, potom ho nejaký pohanský žrec prebodol trojzubcom. A takto oddal svoju svätú dušu Bohu, ktorému zostal verný počas celého mučenia. Pri jeho ostatkoch sa udialo mnoho uzdravení chorých.