2./15. jún 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Начало поста св. Апостоловъ.

Св. исп. Никифора, патр. Константинопольскаго. Вмч. Іоанна Сочавскаго.

Рим (83) 2, 28 – 3,18. Мф (19) 6, 31-34; 7, 9-11.

Novojuliánsky kalendár

2. sedmica po Pjatidesjatnici. Načalo posta sv. Apostolov.

Pror. Amosa. Mč. Vita i druhich. Sv. Jony Moskovskaho. Blaž. Jeronima Stridonskaho. Blaž. Avgustina Ipponskaho. # Blahovir. Lazarja, kňazja Serbskaho.
Rim (83) 2, 28 – 3, 18. Mt (19) 6, 31-34; 7, 9-11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Nikifor Vyznávač, patriarcha carihradský. Carihradský šľachtic. Jeho otec Teodor bol vysoký hodnostár na cisárskom dvore, bohatý a zbožný. Nikifor na dvore slúžil niekoľko rokov v rovnakom povolaní ako aj jeho otec. Ale vidiac všetku svetskú márnosť, vzdialil sa na breh Bosporu a postavil tam monastier. Ten sa rýchlo naplnil mníchmi a on ho spravoval bez toho, aby sa sám stal mníchom s ospravedlnením, že je nehodný, aj keď vo všetkom bol príkladom pre ostatných. Na želanie cisára a patriarchu sa predtým ako laik zúčastnil na 7. Všeobecnom sneme a bol veľmi prospešný Snemu svojim vynikajúcim ovládaním Svätého Písma. Keď zomrel patriarcha Tarasij, Nikifor bol vybraný za patriarchu napriek svojej vôli. Hneď po zvolení prijal mníšsky postrih a rad radom aj všetky ostatné cirkevné hodnosti. V roku 806 bol vo Svätej Sofii intronizovaný ako patriarcha. Bolo to v časoch cisára Nikifora, ktorý krátko nato odišiel do vojny s Bulharmi a zahynul. Jeho syn Stavrikij vládol iba dva mesiace a zomrel. Po ňom začal vládnuť dobrý cisár Michal, nazývaný Rankaba, ale vládol len dva roky, pokiaľ ho nezosadil a nevyhnal Lev Armén. Keď začal tento Lev vládnuť, patriarcha mu poslal na podpis knihu o Pravoslávnom Vierovyznaní (bolo to podľa obyčaje všetkých byzantských cisárov, čo sa považovalo za prísahu, že sa bude držať a brániť práva viery). Cisár to nepodpísal a odložil to na čas po korunovácii. A keď ho patriarcha korunoval, odmietol tú knihu podpísať a onedlho sa prejavil ako heretik – ikonoborec. Patriarcha sa mu snažil dohovoriť a navrátiť ho k pravej viere, ale zbytočne. Cisár násilne poslal Nikifora do vyhnanstva na ostrov Prokonis, kde v biede a rôznych nedostatkoch strávil 13 rokov a presídlil sa do večnosti v roku 827. Ako patriarcha viedol Christovu cirkev deväť rokov.